5

Kolozsvári diákok zarándokoltak Nagyváradra

A drámapedagógia hitoktatásban való alkalmazását segítő, 2017. december 8–9-én tartott nagyváradi képzésnek kolozsvári résztvevői is voltak. A hitoktatókból, egy szabadéves kispapból és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának másod- és harmadéves, valamint magiszteri és doktori hallgatóiból álló, Ozsváth Judit tanárnő kíséretében érkezett 13 tagú csoport kis Szent László-zarándoklattal kötötte össze a programon való részvételét.

 

Másfélnapos programjukat a püspöki palotában kezdték, ahol Böcskei László megyés püspök szívélyes fogadtatásban részesítette őket. A főpásztorral folytatott közvetlen hangú beszélgetést kis szeretetvendégség követte. Böcskei püspök Szent László emlékéremmel ajándékozta meg fiatal vendégeit, majd közösen fohászkodtak az egyházmegye védőszentjéhez.

 

A Szent László Teológiai Líceumban zajlott, Rusz Csilla drámapedagógus által vezetett képzés első blokkja után a Szent László templomban folytatódott a program. A Pék Sándor esperes-plébánossal és a plébániaépületben lévő egyetemi bentlakás néhány diákjával – gyertyafény mellett – közösen imádkozott zsolozsma is szép lelki élményt jelentett mindnyájuk számára.

December 9-én a drámapedagógiáé volt a főszerep. A képzés során tanultakat különösen hasznosnak tartják a résztvevők, hiszen az egyetemi képzés keretében nincs mód ennek, a hitoktatásban különösen hatékonyan alkalmazható módszernek az elmélyítésére. Gyakorlatközpontú, lendületes foglalkozásait Rusz Csilla filmnézéssel és a Nagyváradi Drámaműhely tagjai által bemutatott meglepetés-előadással egészítette ki.

 

A képzést a püspöki székesegyház és a kincstár megtekintése követte. A zarándokok a barokk templomban is Szent Lászlóhoz fohászkodtak – litániát végeztek a szent király tiszteletére, majd részt vettek a püspökség szervezésében zajlott adventi vásáron és az ünnepélyes gyertyagyújtáson.

A kolozsváriak nagyváradi programja a Posticum Keresztény Kulturális Központban zárult, ahol a magyarországi Láthatatlan Színház foglalkozásán vettek részt.

A komoly szakmai és mély lelki élményeket nyújtó másfél napot talán az alábbi egyetemista-vallomások értékelik a legjobban:

„Nagy hatással volt rám a püspök atya közvetlensége és vendégszeretete. Jó volt megtapasztalni, hogy egy főpásztor ilyen figyelmet tanúsít irántunk és őszintén érdeklődik elképzeléseink, szolgálataink felől. Külön hálás vagyok azért, hogy mindezt még egy értékes ajándékkal is megtoldotta.” (Kerekes-Salamon Csilla)

 

„Sokat nyújtott számomra a drámapedagógiai képzés. Megmutatta, miként lehet mind közelebb jutni a ránk bízottak lelkéhez. A foglalkozások során mind szabadabbnak éreztem magam – jó volt ez a tapasztalat.” (Magyari Apolka)

„A Láthatatlan Színházban megéltek fokozták a képzés során tapasztaltakat. Bekötött szemmel főleg a lélek dolgaira lehetett figyelni. Bennem különös erővel szólalt a következő: nem kell mindig irányítószerepben lenni, mind több teret kell hagyni annak, aki egész életünk forrása. Ő a legbiztosabb vezető. – Jó volt ez a másfél nap, szellemileg töltekeztem, lelkileg pedig egészen megújultam.” (János Lehel)