ersemjen_2

A főpásztort köszöntötték az érsemjéni diákok

A betlehemezés az egykori falusi közösségek karácsonyt köszöntő szokása volt, ahol nemcsak egymást keresték fel jókívánságaikkal és örömükkel, hanem hódolatukat is kifejezték a megtestesült Ige előtt. A népszokások rohanó társadalmunkban lassan elenyésznek, eltűnésük menthetetlenül bekövetkezik, ha senki nem gondoskodik megmaradásukról.

Ugyan megmérettetésnek indult az érsemjéni diákok számára a Székely Kapuk-Zöld Kapuk című közép-európai civilizációs versenyen való részvétel szülőfalujuk emberemlékezetet megahaladó hagyományos betlehemesével, de az előadások során lassan átalakult valami más dologgá.

 

Minden résztvevő számára nyilvánvalóvá vált, hogy mire Böcskei László püspök előtt is bemutatták az előadásukat, már nem is a verseny volt a lényeg, hanem a karácsony öröme. A püspök úr érdeklődő kérdései, hogy miért is betlehemeznek, mi is a karácsony igazi értelme, felnyitották szemeiket, hogy valójában Krisztus születésének örömhírét viszik tovább egyik helyszínről a másikra. A főpásztor irányt mutatott a „kis pásztoroknak”, örömük tehát közös volt. Az öröm pedig, mint tudjuk, át kell járja a karácsonyt! Adja Isten, hogy így legyen!

 

Máté Tünde

Csorba Mihály