dscn4289_1

Templombúcsút ünnepeltek Váradszentmártonban

A váradszentmártoni premontrei rendi plébánia templom védőszentjének, Szent István első vértanúnak ünnepnapján, 2017. december 26-án délután tartották meg a búcsúünnepet. Ugyancsak Szent István első vértanú a védőszentje a premontrei kanonokrend váradhegyfoki premontrei prépostságának is.
 
A váradszentmártoni templomot Lajcsák Ferenc (1772 – 1843) nagyváradi püspök szentelte fel 1838-ban. Fejes Rudolf Anzelm O.praem apát, Váradhegyfoki Prépost-Prelátus, helyi plébános meghívására, az ünnepi búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Kruzslitz Imre hegyköztótteleki plébános volt. A szentmise ige liturgiájában elhangzott Szent István diakónus, első vértanú passiója, Schneider Arnold tanár-kántor tolmácsolásában.
 
Különös spirituális élményt jelentett ez a búcsús szentmise, mivel most először volt jelen Szent István vértanú hiteles ereklyéje, amelyet Anzelm apát úr, három évi próbálkozás után, most december elsején, hozott el végleg a prépostságnak Rómából.

 

Szebeni Lajos