unnepi-szentmiset-tartottak-a-premontrei

Új oltárkép a premontrei préposti széktemplomban

Ünnepi búcsús szentmisét tartottak a Premontrei préposti széktemplomban 2017. december 26-án, Szent István diakónus, első vértanú, a prépostság védőszentjének ünnepén. Szent István mindenki számára példaértékű lehet még ma is, hiszen Krisztus módjára viselkedett, hangzott el. Az igeliturgia keretében, Szent István ereklyéjének jelenlétében, az ő passióját énekelték el.

Jakab Christian görög katolikus diakónust hívták meg szónoknak, aki betegség miatt nem tudott jelen lenni, így Fejes Rudolf Anzelm apát mondta a prédikációt. Szent Istvánról, a diakónusok diakónusáról beszélt, illetve ereklyéienk fontosságáról. Három év keresés után végre a prépostság tulajdonában is van Szent István ereklye, hitelesítő iratokkal. A szentmise keretében a templom új oltárképét is megáldották, melyet a torony alatti kápolnában fognak elhelyezni. Az apát elmesélte, hogy még 2005-ben egy olaszországi út során látta a kép eredeti változatát, számos székesegyházat, múzeumot látogatott meg akkor. A váradi templomban található kép másolat. A templomban felállították a jubileumi asztalt, amin a prépostság jövőbeli támogatható tervei jelennek majd meg.

 

Ugyanakkor a prépostság két új ünnepét is bejelentették: ünnepé nyílvánították december 1-jét (ekkor hozták Szent István ereklyéit a templomba) és augusztus 2-át (ekkor vitték Szent István ereklyéit Konstantinápolyba). Más ereklyékkel is büszkélkedik a templom: Sziénai Szent Katalin, aki meggyőzte a pápát, hogy visszaköltözzön Rómába, Európa védőszentjévé avatták. A prépostságnál van Tours-i Szent Márton ereklyéje is, Nagy Szent Alberté, valamint Aquinói Szent Tamásé és Szent Ágostoné is.

 

Forrás: biharinaplo.ro