index_1

A családokért imádkoztak Székelyhídon

December 31-én Szent Család-vasárnapi szentmise volt a székelyhídi római katolikus templomban. Imádkoztak az egyházközség családjaiért, köszöntötték a kerek évfordulós házaspárokat.
A szentmisét Ozsváth József plébános celebrálta, beszédében kiemelte: Jézus családba születik, s ez a család hordozza őt, nemcsak a kilenc hónap alatt, de utána is. A világ gonoszsága nem zúdul rá, nem zúzza őt össze, mert József és Mária szeretete mintegy burokba veszi, körülöleli a gyermeket. Isten, aki János apostol első levelében a Szeretetként nyilatkoztatja ki magát, az emberi szeretet legerősebb, legtartósabb és legértékesebb közösségébe, a családba lép be. Az evangélium szövege tehát nemcsak azt mutatja fel, milyen sötét indulatok elől kell menekülnie már születésekor Jézusnak, a megváltás hatalmas műve nem pusztán isteni, a mennyből, rajtunk kívülről jövő valóság, hanem emberi mű is: az isteni szeretetnek együtt kell működnie az emberi szeretettel, hogy beteljesedhessen – ugyanúgy, ahogy az angyali üdvözletkor Mária emberi akaratának is együtt kellett működnie az őt megszólító Atya isteni akaratával.

A férfi és a nő életszövetsége valójában az emberi akaratnak az istenibe való belesimulása, házasságra lépni annyit tesz, mint egy prófétai hivatást és küldetést elfogadni Isten kezéből. Nemcsak a papságra vagy a szerzetességre, de a házasságra is Isten kegyelme választja ki, hívja meg a férfiakat és nőket. Ha egy család tagjai megértik ezt, közreműködnek, akkor nagyon szép kisközösség formálódik ki, és a Szent Család éppen ebben minta: nagyszerű, igazi, csodálni való, szent. A szentmise végén a plébános megköszönte az egész évi rengeteg segítséget, adományt a híveknek és mindenkinek Istentől megáldott, békés, szeretetteljes, egészségben eltöltött boldog új esztendőt kívánt. A szentmise keretében együtt imádkoztak az egyházközség közös „nagy családjáért”, illetve köszöntötték a kerek (5, 10, 20, 25, 50) évfordulós házaspárokat.

 

Forrás: biharinaplo.ro