dsc_0045

Jubiláns házaspárokat áldott meg a főpásztor

Urunk megkeresztelkedésének ünnepén, vasárnap, 2018. január 7-én, Böcskei László megyés püspök jubiláns házaspárokat áldott meg a nagyváradi székesegyházban a szentmise végén. Varga Sándor biharpüspöki plébános mondott szentbeszédet.

Bevezetőjében Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a karácsonyi szent idő végéhez érkeztünk, mely arról szólt, hogy Isten megmutatkozott számunkra, eljött közénk a Fia által. Tette ezt nem önmagáért, hanem azért, hogy az ember, a népe könnyebben megtalálja az élete célját. E szövetséget erősítette meg a Mennyei Atya, Krisztusnak a Jordán folyóban való megkeresztelkedésével. „Ez az én szeretett fiam, benne telik kedvem”- hangzott az égi hang jelzésként, hogy aki azt akarja, az élete teljes legyen, őhozzá igazodjon. És erről az igazodásról kell szóljon a most kezdődött évközi időnek is, életünk minden napja, rezgése. Ilyen vállalkozáshoz kell kérjük Isten segítségét, megköszönve az ajándékait, melyekkel elhalmozott, gondolva a legnagyobb ajándékra, a keresztségre, mely által a gyermekeivé tett minket, mert a kedvét lelte bennünk.
A főpásztor külön üdvözölte a 2017-ban kerek házassági évfordulójukat ünneplő párokat. Azt kérte tőlük: köszönjék meg mindazt az Úrnak, amivel az elmúlt években, évtizedekben elhalmozta őket, a gondviselő jóságát, és ne feledkezzenek meg arról, hogy Isten ajándéka a hűség, az egymást iránt érzett szeretet, a kitartás és az önfeláldozás is.

 

 

Varga Sándor biharpüspöki plébános prédikációjában úgy fogalmazott: a karácsonyi ünnepkört úgy is szemlélhetjük, hogy az Atya tett egy lépést azáltal, hogy elküldte a Fiát, akit aztán később vezérként a kereszten feláldozott, hogy mattot adjon a bűnnek.

 

Megkeresztelődésekor pedig Jézusnak nem megtisztulnia kellett, hiszen bűntelen volt, ezért inkább alámerült, hogy ezáltal felülemelkedjen, és magára vegye a világ bűneit. Ugyanakkor sok esetben a jubiláns házaspároknak is le kell mondaniuk önmagukról, hogy ezáltal együtt megnyerjék egymásnak magukat, és megszilárdítsák a kapcsolatukat. A szónok arra bíztatta az ünneplő házaspárokat, hogy gyakran merítsenek erőt a múlt emlékeiből, hiszen ez megerősítést jelenthet kapcsolatukban.

 


A szentmise végén Böcskei László megyés püspök páronként megáldotta a házassági évfordulót ünneplőket, gratulált nekik és emléklapot nyújtott át.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPEK