negyhonapnyi_1

Négyhónapnyi remény 60 embernek

Az egyházmegye híveinek támogatása által idén 60 rászorulóval többen kaphatnak meleg ételt a Caritas Catolica nagyváradi, margittai és tasnádi szegénykonyháin a téli hónapokban. Az ellátottak számának növelését a 2017-es Szent Erzsébet-napi gyűjtés tette lehetővé, melynek keretében az egyházmegye római katolikus templomaiban összegyűjtött perselypénzeket ajánlották fel a jótékony célra, még Novemberben.

A gyűjtés a vártnál is eredményesebbnek bizonyult. A jótékony cél megmozgatta a híveket, még a katolikus egyház berkein kívül is. Sokan járultak adakozni a templomokba, de voltak olyanok is, akik közvetlenül a Caritashoz vitték el falajánlásaikat. Az azóta eltelt időszakban az összes résztvevő plébánia eljuttatta a Caritashoz a perselyadományokat, a szervezet pedig az összegek beérkezésével párhuzamosan növelte a szegénykonyha ellátottainak számát.

Az összefogás eredményeként összesen 37.719 lej gyűlt össze, amelyből a Caritas 60 rászoruló számára tud levesből és főételből álló, kétfogásos ebédet biztosítani, a négy hideg hónapon át, minden hétköznapon. Ez nagy segítséget jelentett a szegény családoknak abban, hogy épségben átvészeljék, a mindig nagy megpróbáltatást jelentő téli évszakot. A kedvezményezettek a következőképp oszlanak el: Tasnádon 6, Margittán 7, Nagyváradon pedig 47 rászorulóval többen kapnak meleg ételt, a szegénykonyhák rendszeres ellátottjain felül.

A Szent Erzsébet Gyűjtésben a római katolikus egyházmegye összes plébániája részt vett. A 65 római katolikus közösség hívei mellett ugyanakkor egy vidéki református és egy ortodox plébánia is adakozott a Caritas szegénykonyhának. Ellátottaink nevében is szeretnénk hálánkat kifejezni mindazoknak, akik eddigi munkánkat támogatták. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

 

Szombati-Gille Tamás