dsc_0001

A székeskáptalan tagjai és esperesek tanácskoztak a főpásztorral

A tanácsosok testületét hívta össze 2018. január 19-én Böcskei László megyés püspök, hogy megtárgyalják az új év pasztorális tervét. A jelenlevő székeskáptalani tagok és esperesek buzdítást kaptak a megyés püspöktől, hogy a kerületekben ragadjanak meg minden alkalmat a pasztorális tervnek papokkal és hívekkel való ismertetésére. A 2020-ban Budapesten megszervezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tükrében, a következő három évben a Nagyváradi Egyházmegye életét a lelkipásztorkodás területén az Oltáriszentségre való komoly odafigyelés kell, hogy meghatározza.

 

Egy fokozatosan végigjárt eucharisztikus út formájában javasolta a főpásztor az Oltáriszentséghez való közeledést, amely életünk központjává kell, hogy váljon papoknak és híveknek együtt. Az első évet Jézus jobb, közelebbi és mélyebb megismerése fogja jellemezni. A második évben a jobban megismert Jézus felé szándékoznak mélyebben közeledni, míg a Kongresszus évében, 2020-ban, a megtapasztalt isteni szeretetet és örömet fogják elvinni a világba.

 

A tanácskozás adminisztratív jellegű ügyek megbeszélésével zárult.