dsc_0040

A keresztények egységéért imádkoztak a fiatalok

A keresztény egység imahetét ebben az évben az „Uram, a jobbod kitűnik erejével.” (Kiv 15, 6) mottóval hirdették meg. 2018. január 20-án, szombaton 17.00 órakor, a keresztény felekezetek ifjúsági csoportjai végeztek közös imádságot a nagyváradi római katolikus székesegyházban. Jelen voltak a római katolikus, a görög katolikus, a református, evangélikus, baptista közösségek fiataljai, elöljáróik kíséretében.

 

Az imaalkalmat Böcskei László megyés püspök nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy bár többfélék a keresztény közösségek, akárcsak egy eltörött cserép edénynek a részei, méges egy egységet alkotnak, és ez az egység kifejezésre kell, hogy jusson. A legjobb módja ennek az eggyétartozás kifejezésének az imádság és az ének közös nyelve. Örömét fejezte ki tovább a főpásztor, hogy a keresztény egységért való imahét előestéjén ennyi fiatal gyűlt össze imára a nagyváradi római katolikus székesegyházban, hiszen ők az öröm és a remány hordozói.

 

Szentírási részeket olvastak fel a fiatalok, az egyes felekezetek képviselői zenével dicsőítették Istent, és imában kérték, hogy Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.“ (Jn 17,21).

 

Az imádság Virgil Bercea görög katolikus, Böcskei László római katolikus püspökök, valamint Molnár Imola unitárius és Vincze Zoltán református lelkészek áldásával zárult. A fiatalok számára a Pasztorális Központban kötetlen, játékos együttlétet is biztosítottak a szervezők.

 

KÉPEK