dsc_0039

Világnapjukat ünnepelték a szerzetesek Nagyváradon

Szent II. János Pál pápa február másodikát a Megszentelt Élet Világnapjává rendelte, ezen a napon az egész világon hálát adnak Istennek a szerzetesi hivatásokért. 2018. február 3-án, szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és a Nagyváradi Görögkatolikus Egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők Nagyváradra zarándokoltak. Mintegy tizenkét kongregációt képviselő, negyvenöt szerzetes gyűlt össze ezen a találkozón, amelyet ebben az évben a római katolikus püspökség szervezett, a vincés nővérek és a Nagyváradra nemrég visszatérő lazarista atyák közreműködésével.

 

A találkozót 10.00 órakor nyitotta meg Böcskei László megyés püspök, kihangsúlyozva néhány szóban a szerzetesi élet és jelenlét fontosságát, örömeit és gyümölcseit.

 

Vass Csaba lazarista atya tartott előadást az egybegyűlteknek illetve, ahogyan azt ő nevezte, közös gondolkodásra és elmélkedésre hívta meg szerzetestársait. A II. Vatikáni Zsinat Perfectae Caritatis kezdetű dekrétuma alapján, amely a szerzetesi élet megújításáról szól, három alap jellemzőjét sorolta fel a szerzetesi életnek: a hivatásban lévő tudatosság, a személyes kapcsolat Jézus Krisztussal és végül a ráhagyatkozás, mint a hit megélése. Felhívta az előadó szerzetes társainak a figyelmét ugyanakkor arra, hogy minden egyes közösség sajátságos karizmáját az Egyház közös kincseként kell, hogy megélje.

 

A gondolatébresztő előadást követő kiscsoportos beszélgetések két fő témája: milyen erősségeket, kincseket látunk saját közösségeinkben?, illetve milyen kihívásokkal kell szembenézzenek közösségeink? volt. Az ezekről való megbeszéléseket értékelték ki a szerzetesek és szerzetesnők Műdi Blanka vincés nővér moderálásával, felsorolva nemcsak a kihívásokat, nehézségeket és kudarcokat, hanem a számtalan örömet, elégtételt, elismerést is.

 

A találkozó keretében 12.00 órakor Virgil Bercea görög katolikus és Böcskei László római katolikus püspök a papok koncelebrálásával és a szerzetesnők jelenlétében szentmisét mutattak be a római katolikus székesegyházban. A bevezetőben Böcskei László főpásztor arra hívta meg a jelenlevő híveket, hogy adjanak hálát az Úrnak a szerzetesközösségekért és mindazokért a gyümölcsökért az egyházban és a társadalomban, amelyek az ő kezük munkája nyomán érlelődnek, valamint imádkozzanak értük, hogy helyt tudjanak állni és új hivatások is születhessenek.

 

Kétnyelvű prédikációjában a házigazda püspök megosztotta a szerzetesekkel a megszentelt életnek azt a meghatározását, amelyet egykor egy máriaradnai ferences páter, Placidus fogalmazott meg: „Egy misztériumot hordozol magadban, csak hagynod kell, hogy az Aki meghívott, megvilágítson, akkor te is világítani fogsz azon a helyen, amelyre Ő állított.” Nem azért kaptunk meghívást, mert különleges anyagból lettünk teremtve – folytatta a római katolikus megyés püspök, hanem az Úr akaratából. Egy adott pillanatban Isten méltónak tartott minket erre, és kiemelt a közember szintjéről. A szerzetesi életnek van egy személyes és egy közösségi jellege, mindkettő az Egyházon belül. A felolvasott evangéliumi részben elhangzott, ahogy Jézus egy csendes helyre hívja apostolait. Ő az, aki megteremti feltételeit a vele való mély és bensőséges kapcsolatnak. Merjük bátran kérni a belső öröm, a bátorság és a kitartás kegyelmét, hogy tovább tudjunk szolgálni – fejezte be románul intézett szavait Böcskei László megyés püspök.

 

Majd tovább folytatta magyar nyelven, az előtte egy nappal ünnepelt Urunk Bemutatásának néhány aspektusát kiemelve: az agg Simeon, aki oly rég várakozik, karjaiba veszi a gyermek Jézust. Vajon mi más a szerzetesi élet, ha nem Jézusnak a teljes átölelése? A szerzetesi élet meghatározója Jézust hordozni karjainkban és szívünkben. A másik ide kapcsolódó gondolat az, hogy Simeon megáldotta a Szent Családot. Nekünk is, papoknak és szerzeteseknek áldássá kell válnunk közösségeink, az emberek számára. Salamon király nem hatalmat, hanem bölcsességet kért magának, hogy mindig felismerje Isten akaratát. Kérjük mi is a Bölcsesség Lelkét, hogy soha ne távolodjunk el Jézustól, hanem hűségesen meg tudjunk maradni szolgálatában.

 

A prédikáció után a megszentelt élet képviselői közös hitvallásban újították meg szerzetesi fogadalmaikat. A szentmisét követően szerény szeretet vendégségre hívták őket a szervezők, majd meglepetést is tartogattak számukra, hiszen rekreáción vehettek részt, kötetlen formában, kikapcsolódtak, és vidám hangulatban jobban megismerhették egymást.

Helyi hagyomány szerint, jövő évben a találkozót a Nagyváradi Görög katolikus Püspökség szervezi majd.

 

KÉPEK