clipboard01

Hamvazószerda a nagyváradi püspökségen

Hamvazószerdán elkezdődött a Húsvétot megelőző nagyböjti időszak. Talán érdekességet jelent az a tény, hogy idén Hamvazószerda dátuma február 14-re, azaz Szent Bálint napjára esett, még nyomatékosabban kifejezve ezzel a szeretet megélésére fordított figyelem fontosságát, különösen a nagyböjti időben.

 

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség alkalmazottai, akárcsak más szerdai reggeleken az év folyamán, ezen a napon is szentmisén vettek részt reggeli órákban, a Püspöki Kápolnában. A hamvazást Böcskei László megyés püspök végezte, aki rövid szentbeszédében az ünnep lényegére hívta fel a résztvevők figyelmét. A főpásztor kitért a nagyböjt kezdetét jelentő Hamvazószerdát jellemző látható jelekre és cselekményekre: a hamu megáldása és szentelt vízzel való meghintése, a hívek hamuval való megszórása és az ehhez kapcsolódó szavak kiejtése: „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” vagy „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”.

 

A nap elnevezése a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamutól származik: az előző év Virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára. Ezzel egy különleges időszak veszi kezdetét a keresztény ember életében: nem a szomorúság ideje, nem a jókedv megtörését célzó időszak, hanem az önmagunkra való jobb és mélyebb odafigyelés, az Istenhez és embertársunkhoz való őszintébb odafordulásnak az ideje. A keresztény ember böjtölése több síkon is megnyilvánul: egyénileg, családi és munkaközösségében, illetve az egyház nagy közösségében. Jó alkalom ez arra, hogy jobban odafigyeljünk nem csak önmagunkra és lelki életünkre, hanem különösen egymásra, emberi kapcsolatainkra, abban az élettérben, ahol mindennapjaink zajlanak. Ne feledkezzünk meg böjtölésünk közepette sem arról, hogy az egyház közösségének a tagjai vagyunk.

Megkérdeztünk néhány püspökségi alkalmazottat arról, hogy milyen módon élik meg az idei nagyböjtöt, milyen célkitűzésekkel, milyen lelkülettel. A következőket válaszolták:

 

Ha a böjti időszakot megpróbáljuk kicsit a közösség felé vetíteni, nemcsak önmagunk felé, hanem a közösség felé is fordulva, akkor azt gondolom, hogy önmagunkkal szemben kicsit szigorúbban, a többiek felé jobban kellene nyitni. A Szentírás buzdítása alapján nem arra kell törekednünk, hogy mások körülöttünk lássák azt, hogy mi most egy rendkívüli időszakon megyünk át, hanem csak azt, hogy figyelmesebbek vagyunk velük szemben. A böjt nem azt jelenti, hogy ok nélkül tagadok meg valamit magamtól, hanem hogy akár a családban, vagy a tágabb közösségben úgy mondok le dolgokról, hogy az másnak a javát szolgálja, például apró figyelmességekkel: nem én várom meg, hogy szívességet tegyenek, hanem én vagyok az aki az első lépést megteszem, és megpróbálok a másikért tenni. Úgy gondolom, hogy ez lenne a feladatunk a közösségben – ilyenkor és az év többi szakaszában is, – hogy úgy próbáljunk meg önmagunkról lemondani, hogy ezzel valakinek valami jót tegyünk.

Csorba Sándor, levéltáros

 

Számomra a nagyböjt szent negyven nap, a Húsvétra való felkészülés. A családban is próbálunk erről beszélni, igyekszünk magunkévá tenni azokat a gondolatokat, amelyeket minden nap a szentmisében, az evangéliumban hallunk. Kántorként elmondhatom, hogy az egyházzene is megváltozik, visszafogottabb lesz. A gyermekekkel való zenés foglalkozások alkalmával ezt nekik is elmondom, és olyan énekeket tanulunk, amelyek felkészítenek lelkileg a nagyböjtre.

Oláh Gabriella, kántornő

 

A nagyböjt számomra az elcsendesülés és az odafigyelés időszaka: odafigyelés Istenre, és embertársaimra.

Tempfli Éva, projektfelelős

 

 

A nagyböjtöt úgy élem meg, hogy a baráti közösséggel nem veszünk részt zajos mulatságokon, inkább otthonainkban éljük át ezt az időszakot. A munkaközösségben kerüljük a súrlódásokat, haragtartást, megpróbálunk a jó dolgokra odafigyelni, jót tenni egymást közt és másokkal. Egyénileg úgy élem meg a nagyböjtöt, hogy amennyire gyakran csak lehet, részt veszek szentmisén, illetve odafigyelek a böjtölésre.

Rifnyák Tamás, konyhafelelős

 

VIDEO