clipboard01

Kárásztelki hívő veszi át idén az ezüst érdemérmet

A hit szolgálatában nevet viselő egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László megyéspüspök, és minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, ennek ezüst változata olyan egyházhű személynek kerül átadásra ünnepélyes esti dicséret keretében, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét.

 

Az erre kinevezett öt tagú bizottság 2018. február 15-i ülésén, az idei kitüntetést özv. Balog Józsefné Katalin kárásztelki hívőnek ítélte oda.

Nagy Jácint helyi plébános úgy jellemezte a kitüntetésre jelölt személyt, mint aki hűséges és önzetlen szolgálatot teljesített hosszú éveken át és teszi ezt mind a mai napig az egyházközségben. A nyolcvanhárom éves jelölt életpéldájával, szeretetével kitűnt a hitnek a szolgálatában és a hívek előtt is köztiszteletnek örvend. Évtizedek óta hűséggel szívén hordja az egyházközség hitéletét, amelyben mindig tevékenyen részt vett. Minden vasárnap és ünnepnapon elkíséri a plébánost filiába (Sarmaságra és Selymesilosvára), hogy segítségére legyen a kántori szolgálatban. Mindezt önzetlen szeretetből, hitből fakadó szolgálatból teszi. Példaértékű a közösséghez és az Egyházhoz való ragaszkodása, a Szűzanya iránti szeretete és tisztelete kimagasló.

 

Balog Katalin vallásos családban nőtt fel. A mindennapi szentmisére való járás fontossága már gyermekkorától kezdve szívébe ivódott. Már édesanyja is szolgálatot teljesített a plébánia körül sok éven keresztül, ezt követően pedig ő maga látta el a sekrestyési szolgálatot a nyolcvanas és kilencvenes években. Amit tett, nem a maga javára tette, hanem Isten dicsőségére.

A helyi Rózsafűzér Társulatnak harmincöt éven át volt vezetője, erről két évvel ezelőtt mondott le, előrehaladott korára hivatkozva, de napi szinten ma is jelen van a rózsafüzér imán, amit minden szentmise előtt végeznek. A helyi plébániatemplom udvarán felállított keresztútnak egyik fő előmozdítója volt.

Amit hitből fakadóan megtapasztalt, azt felelősségtudattal átadta családtagjainak is, hiszen két lánya is jelenleg sekrestyési szolgálatot tölt be. Számára mindig az volt a legfontosabb, hogy az isteni szeretet tapasztalhatóvá váljon általa. Mindent, amit tett és tesz, azt hűséggel és önzetlenül teszi Isten dicsőítésére, valamint a közösség hitben való megerősítéséért, sohasem keresve a maga javát, érezve azt, hogy amit tesz, azért az igaz és őrök Istentől kap jutalmat.

Balog Katalin szerdán, 2018. február 21-én, a nagyváradi székesegyházban 17.00 órakor, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére végzett ünnepi vesperás keretében fogja átvenni az egyházmegye főpásztorától az érdemérem ezüst változatát.