Egyházmegyei érdemérem átadása a székesegyházban

A hit szolgálatában nevet viselő egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László megyéspüspök, és minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, ennek ezüst változata olyan egyházhű személynek kerül átadásra ünnepélyes esti dicséret keretében, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét. Az erre kinevezett öt tagú bizottság 2018. február 15-i ülésén, […]

Boldog Bogdánffy Szilárd oltár a székesegyházban

2010. október 30-án Angelo Amato nuncius boldoggá avatta az 1953. október 2-án, 42 évesen mártírhalált halt Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspököt. A rendszerváltó Románia első boldoggá avatott római katolikus mártírja, akit a római- és görög katolikus egyház újabb, hitükért és egyházukért bebörtönzött s halálra kínzott püspökei, papjai követtek a boldogok sorában. 2018. február 21-én, szerdán 17.00 […]

Esti dicséret Boldog Bogdánffy püspök tiszteletére

2018. február 21-én, szerdán Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 107. évfordulóján 17.00 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet (vesperást) végeznek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérik, és együtt imádkoznak az ő szentté avatásáért.