dsc_0050

Lelkinapon vettek részt az egyházmegye kántorai

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye kántorai és kórusvezetői számára szervezett lelki napot az Egyházzenei Központ 2018. március 3-án, Nagyváradon, a Kanonok Sor 13. szám alatti Lelkipásztori Központban.

 

A nagyváradi egyházmegyében ötödik alkalommal megrendezett találkozóra az egyházi alkalmazásban lévő kántorok és kórusvezetők érkeztek.

 

A 9.00 órakor közös imával kezdődő program témája A húsvéti idő liturgikus énekei, előadója pedig Kercza Asztrik OFM, ferences szerzetes volt, aki Zalaegerszegről érkezett, a kedvezőtlen időjárási viszonyok és az ebből adódó forgalmi nehézségek okozta kalandos utazás után.

 

Böcskei László megyés püspök köszöntötte a vendégeket és a résztvevő kántorokat, majd a vendég előadó drámapedagógia elemekkel is kiegészített, interaktív előadást tartott a húsvéti idő liturgikus zenéjéről, de a Nagyhét egyházi liturgiáját is érintette. A ferences szerzetes szerint, a kántor nem tud úgy szolgálatot teljesíteni, hogy nem érti meg, és főleg nem érzi át a liturgia mélységét. Az imádság éneklése az Isten dicsőítésének egy sokkal tökéletesebb és mélyebb formája, mint az elmondott ima.

 

A jelenlevő kántorok a lelki töltetű képzésen túl, a találkozás örömének adtak hangot, hiszen legtöbbjük évente egyszer, ilyenkor, nagyböjtben találkozik egymással. Ez jó alkalmat jelent egymás bátorítására, bíztatására is.

 

Délben a jelenlevők elimádkozták a napközi imaórát, majd a délutáni előadás után, esti dicsérettel ért véget az idei kántoroknak szervezett, szakmai képzéssel egybekötött, nagyböjti lelkinap.

 

KÉPEK   |   VIDEO