24_ora_1

Huszonnégy óra az Úrért

A Ferenc pápa által elrendelt, 24 óra az Úrért ájtatosságot Nagyváradon a székesegyházban és az újvárosi plébániatemplomban szervezték meg 2018. március 9-10-én.

A székesegyházi program pénteken 17.00 órakor szentségimádással kezdődött és szombaton 18.00 órakor szentmisével ért véget. Bevezetőjében Fodor József általános helynök, a székesegyház plébánosa arra hívta fel a figyelmet: nagyböjt 4. vasárnapja az öröm vasárnapja, amikor a világot uraló nyomorúság, bánat, fájdalom, széthúzás, keserűség és borzalom dacára azt ünnepeljük, hogy Isten szeret minket, találkozni akar velünk, keres és megtalál, és mi ennek nagyon örvendünk. Amiképp Ferenc pápa mondta: a gyónásban Isten megajándékozza a hívőket, ezért nem félve, reszketve kell menniük gyónni, hanem ahogyan a szentatya humorosan fogalmazott, arra gondolva, hogy Isten le akar ülni, hogy kávét igyon a szentgyónást végzőkkel. Az Úr ilyenkor atyai jósággal hajol le, és megnyilvánul Isten és a lélek közti szeretet.

 

Prédikációjában a szónok arról beszélt, hogy a lelki újjászületés mennyire szebbé tudja tenni az életünket, megváltoztatva ezt. Példaként a jómódú családba született Assisi Szent Ferencet említette, aki eleinte rossz társaságban élte a maga hetyke, tivornyázó, kicsapongó, bűnös életét, mígnem egyszer a kíváncsiságtól vezérelve bement egy romos, elhagyatott kápolnába, ahol hallotta, hogy a poros, piszkos kereszten levő Krisztus megszólítja, arra kérve őt: építse újjá a templomot. Ez volt számára az újjászületés pillanata, nemcsak kőtemplomot, hanem lelki templomot is épített. Eljegyezte magát a szegénység úrnőjével, otthagyta addigi kényelmes életét olyannyira, hogy amikor az emberek nem hallgatták meg őt, az állatoknak prédikált.

Buddhát is példaként állította a hívek elé, aki a megvilágosodása után a megdicsőülés útjára lépett, új életet kezdett, és életfilozófiáját ezrek követik napjainkban is.

Tartsunk bűnbánatot, hagyjuk magunk mögött elhibázott életünket, hiszen az ujjászületésünk ára a hit, engedjük tehát hogy a krisztusi fény átjárja szívünk sötétségét! – tanácsolta.

 

Forrás: erdon.ro