Szentségimádás Tenkén és Újsástelken

Március harmadik vasárnapján, 2018. március 18-án Tenkén és Újsástelken lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

Szentségimádás Tenkén és Újsástelken

Március harmadik vasárnapján, 2018. március 18-án Tenkén és Újsástelken lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

Szentmise a Vártemplomban

2018. március 18-án, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pálos István főesperes-kanonok.

Gyermekotthonok találkozója Nagyváradon

„Nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, mi mindent tett.” (Mk 3, 8b) mottóval 2018. március 17-én, szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében tartják a Bihar megyében működő magyar nyelvű gyermekotthonok képviselőinek találkozóját, melynek helyszíne a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Lelkipásztori Központja (Nagyvárad, Kanonok Sor 13.) A találkozó 14.00 órakor, a Székesegyházban tartandó lelki […]

Nagyböjti lelkigyakorlat Biharpüspökiben

„A böjt felráz, figyelmesebbé tesz minket Isten és a felebarátaink iránt, felkelti akaratunkat, hogy engedelmeskedjünk Istennek, aki egyedül képes betölteni éhségünket.“ (Ferenc pápa) 2018. március 16-18. között nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak Biharpüspökiben. Pénteken és szombaton 18.00 órakor, vasárnap 10.00 órakor kezdődnek a szentmisék, melyek főcelebránsa és szónoka Vakon Zsolt püspöki titkár.

Nagyböjti zarándoklat

2018. március 16-án, pénteken a húsvéti készület jegyében zarándoklatot szervez alkalmazottai számára a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. A munkaközösség tagjai a Berettyószéplakhoz tartozó Popuri-dombon állított szabadtéri keresztutat keresik fel, ahol a főpásztor vezetésével 13.00 órakor keresztúti ájtatosságot végeznek.

Ökumenikus ima a szabadságharc hőseiért

2018. március 15-én, csütörtökön 17.00 órakor a város keresztény felekezetei közösen imádkoznak a nemzeti egységért, az egységes nemzetért a Szent László király pártfogása alatt álló nagyvárad-újvárosi római katolikus templomban. Az ökumenikus rendezvényen részt vesz Böcskei László megyés püspök is.