dsc_0107

Százhárom éves szlovák hívőt köszöntött a főpásztor

Nehezen, és ebben az időszakban csak gyalog megközelíthető helyen, három megye – Bihar, Szilágy és Kolozs – határában, a szlovákok lakta vidéken, Magyarpatakon élő Mihálcsák Juliannát köszöntötte fel születésnapján Böcskei László megyés püspök 2018. március 13-án. A sok viszontagságot megélt, de hitét mindvégig megtartó, három számjegyből álló életkorú szlovák hívőért és vele együtt imádkozott a főpásztor, megáldotta őt és népes családját. Az egyházmegye elöljáróját Rolnik Márton, magyarpataki plébános kísérte el.

 

A magyarpataki Rolnik Márton plébános elmúlt évről szóló jelentéséből értesültem arról, hogy március 15-én, az egyik híve 103. életévét tölti be. Felfigyeltem erre a megjegyzésre, és elhatároztam, hogy meglátogatom az ünnepeltet. Felkerestük, felköszöntöttük és a születésnap örömét osztottuk meg vele, Istennek oltalmába ajánlottuk. Ez egy olyan idő, ami nem mindenkinek adatik meg, nem tudom, hogy az egyházmegyében van-e még valaki ilyen korú. Örülök, hogy részesülhettünk ebben az eseményben – nyilatkozta Böcskei László püspök.

 

A helyi plébános örömét fejezte ki a megyés püspök látogatása iránt, de még boldogabb volt azért, hogy örömet szerezhetett ezáltal másoknak. Megtisztelő a családnak, de a plébániának is, hogy a püspök úr vállalta az utat ide, hozzánk. Azt hiszem, hogy ez egyben egy buzdítás is a család számára, hiszen szépen gondozzák az idős nagymamát.

 

Mihálcsák Julianna kitartó hitéről tanúskodik az a tény, hogy bár testi ereje nagyon megfogyatkozott, látását teljesen elveszítette és hallása is lényegesen megkárosult, naponta hangosan imádkozik, egyházi énekekkel dicsőíti az Istent. A hozzá látogató főpásztort magyar nyelvű karácsonyi énekkel ajándékozta meg.

Minket, gyermekeit ő vitt rendszeresen templomba, gyalog, nehéz utakon, hiszen azokban az időkben nem is létezett más közlekedési lehetőség, ő tanított meg imádkozni, ő vitt el először gyónni és áldozni – tanúskodott édesanyja hitéről fia, Mihálcsák József.

Amikor testi ereje már lényegesen megfogyatkozott, és a külvilággal való kapcsolata is korlátozott, a hit az, ami bátorítja Mihálcsák Juliannát arra, hogy a szenvedés ellenére méltóságteljesen viselje és élje meg azt az időt, amivel Isten megajándékozni kívánja őt itt a földön.

 

GALERIE FOTO  |  VIDEO