dsc_0044

Nagyböjti zarándoklatra indultak a püspökség munkatársai

Húsvét szent ünnepére való készület jegyében, zarándoklatot szervezett alkalmazottai számára a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség pénteken, 2018. március 16-án. A munkaközösség tagjai a Berettyószéplakhoz tartozó Popuri-dombon állított szabadtéri keresztutat keresték fel, ahol a főpásztor vezetésével 13.00 órakor keresztúti ájtatosságot végeztek. Az imádsághoz a helyi szlovák hívek is csatlakoztak, Mercsák Antal plébános vezetésével.

 

A szabadtéri keresztúthoz való érkezés előtt, a baromlaki plébániatemplomban tartott rövid ráhangoló elmélkedést Böcskei László megyés püspök, amelyben a keresztúti ájtatosság eredetéről és céljáról beszélt, mégpedig arról, hogy jobban szemlélhetővé tegye azt a szenvedést, amelyet Urunk Jézus értünk, emberekért vállalt. Kihangsúlyozta az egyházmegye elöljárója azt, hogy a középkorban mennyire fontos volt az európai népek számára, a pápai állammal az élen, hogy megvédjék azokat a helyeket, amelyeken Jézus élt, tanított és kínhalált szenvedett, keresztes hadjáratokat indítottak ezek visszaszerzése és megtartása érdekében.

 

Mivel nem mindenki kereshette fel ezeket a helyeket, de megvolt rá az igény és belső vágy, hogy Jézus szenvedésének mozzanatai és helyei jobban szemlélhetővé váljanak, ezért létrehoztak olyan helyeket, ahol a Jézus-esemény ezen történetei megelevenednek a hívek előtt és megteremtik azt a hangulatot, ahol az ember kiszakad a megszokottból, és megpróbálja átélni az eseményeket. A keresztút azt jelenti, hogy elindulok és egy kicsit más világba helyezem el magamat, próbálom nem csak szemlélni azt, amit Isten tett értem Jézus Krisztus által, hanem meg is közelíteni ezt a szeretetet, hiszen az egész nagyböjt, nagyhét, nagypéntek, Isten szeretetéről szól: arról, hogy mit tett Isten értünk, emberekért, és hogyan tudunk mi erre válaszolni.

 

A szabad téren végzett keresztúti ájtatosság talán még jobban segít abban, hogy legalább az imádság idejére ki tudjunk emelkedni a megszokottból, annál is inkább, mert a stációk és a kereszt egy dombon vannak, ahonnan gyönyörű a kilátás – nyomatékosította a megyés püspök.

 

Az ájtatosságot magyar nyelven végezték a résztvevők, de tekintettel a szép számban csatlakozó helyi hívőre, szlovák nyelvű imádságok és énekek is elhangzottak.

 

KÉPEK   |   VIDEO