szekely_4

Nagyböjti triduum Székelyhídon

Ozsváth József plébános meghívására 2018. március 16-18. között a Székelyhídi római katolikus plébániatemplomban háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot tartott Vass Csaba lazarista szerzetes, Katalin-telepi plébános. Pénteken és szombaton este szentmisét mutattak be, és családos találkozót tartottak. Vasárnap délelőtt szentmisével zárult a háromnapos lelki program.

 

A templom belső falán egyedi megoldásként, a keresztúti stációk képei két hosszú táblába sűrítette ifj. Bittenbinder János festőművész. A hívek mindegyik stáció előtt imádkoztak, a keresztúti ájtatosság emelte a lelkigyakorlat meghittségét. A vasárnap délelőtt 11.00 órakor bemutatott ünnepi szentmise keretében a vendég lelkipásztor megosztotta a napi olvasmányokhoz és evangéliumhoz kapcsolódó gondolatait.

Vass Csaba szerzetes idézett a szentleckében felolvasott Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 12,12-30): A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csoda tevő hatalmat, gyógyító erőt, segítő készséget, kormányzó képességet.

 

Csaba atya kihangsúlyozta: keresztény létünk alapja a hit, nem emberi szerencsében, jóakaratban, hanem Isten már megtapasztalt szeretetében bízunk. Az ember azért imádkozik a közösségért, hogy szeretetük egyre gyarapodjon a helyes ismeretben és a teljes megértésben. Miben remél a keresztény ember? Isten mindent megelőző és felülmúló irgalmában. Ha irgalomról, megbocsátásról esik szó, gyakran zavarba jövünk, pedig az irgalom alapja az igazság szeretete. Az igazsághoz ragaszkodás azt jelenti, hogy minden igyekezetemmel törekszem Jézus Krisztus szerint élni – nyomatékosította a lelkipásztor.

 

Tatai István