dsc_0070

Pedagógusoknak szerveztek lelkinapot Nagyváradon

Böcskei László megyés püspök nyitotta meg a hetedik alkalommal megszervezett Pedagógusok Lelkinapját, 2018. március 24-én, a nagyváradi Posticumban. 2012-ben találkoztak első alkalommal ilyen formában a Nagyváradi Egyházmegye pedagógusai, és akkor merült fel annak az igénye, hogy ilyenkor Nagyböjtben, Húsvét szent ünnepére való készület idején, évente legyen lehetőség a lelki töltekezésre.

 

Az egyházmegye főpásztora köszöntötte a több  mint ötven résztvevőt, a találkozás örömét hangsúlyozta ki, illetve felhívta a figyelmet munkájuk fontosságára és nélkülözhetetlen jellegére, valamint arra, hogy a non-kultúra időszakában, amit napjainkban egyre inkább tapasztalunk, a pedagógusok értékeket alkotó szerepet játszanak, kultúrát építő és terjesztő feladatot teljesítenek.

 

Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató mutatta be a meghívott előadót, Vass Csaba lazarista szerzetest, a nagyváradi Katalin-telepi plébánost. A meghívott szerzetes A szetetet pedagógiája – a szeretett pedagógia címmel tartott előadást, amelyben megosztotta a hallgatósággal saját, több éves tapasztalatát a pedagógia terén.

 

Az előadó szerzetes Jézus, a tanító pedagógiáját állította példaként a pedagógusok elé. Akárcsak az Ószövetségben Mózes, Jézus is szemtől szembe láthatta az Istent, tanításának erejét, határozottságát és hatékonyságát ebből az Atyával való személyes és közvetlen kapcsolatából meríti. A pedagógusnak is akkor lesz hiteles és eredményes a munkája, ha ereje, bátorítása és ihlete az Istennel való személyes kapcsolatából származik.

 

Nem könnyű hivatás, napjainkban talán még inkább értéket veszített a társadalom szemében a pedagógusi státus, a tisztelet, a méltányos anyagi juttatás hiánya és más tényezők miatt. Ezért a pedagógus is kísértést érezhet arra, hogy kevesebb energiát fektessen tevékenységébe, hogy megkérdőjelezze hivatásának helyességét, felmerülhet benne a kérdés: nem-e lehetne könnyebb megoldást találni. Az előadó ismét Jézus életéből merített példát erre, mégpedig a sivatagba való elvonulás közben, böjtölése idején történt, gonosz lélektől való megkísértését. A gonosz a könnyebb megoldást kínálja, de Jézus határozottan visszautasítja, és tovább halad céltudatosan hivatásának útján, vállalva annak minden nehézségét. Ezzel példát mutat a pedagógusoknak is arra, hogy a nehézségek és kísértések ellenére kitartsanak az „első szerelem” mellett, amikor ezt a hivatást választották, mert valami megérintette őket belőle, talán a tudásra és nevelésre vágyó sok csillogó szempár.

A csoportos beszélgetések alatt, a jelenlevők két kérdésre keresték és osztották meg egymással a választ: Honnan indult a hivatásom? Volt-e egy meghatározó személyiség (tanár), vagy élmény?, illetve Honnan tudok erőt meríteni, hogy vidáman és lelkesedéssel tudjak belépni az osztályba?

 

Az előadás második felében a szeretet pedagógiájáról volt szó. Isten a szeretet, és ha a szeretetről beszélünk, akkor nem kerülhetjük meg Őt, aki a forrás. Hogyha saját hivatásában a pedagógus a szeretetet akarja megélni, akkor kapcsolatban kell maradnia a szeretet forrásával, Istennel, belőle kell táplálkoznia, akárcsak a szőlővessző a szőlőtőből – hangsúlyozta Vass Csaba.

 

Többen a résztvevők közül örömüket fejezték ki a pedagógus társaikkal való találkozás és a tapasztalatcsere lehetősége miatt. Lélekben feltöltődve, Húsvét ünnepére jobban ráhangolódva, és a jövőbeli tevékenységhez új erőt merítve térhettek otthonaikba a pedagógusok.

 

KÉPEK   |   VIDEO