dsc_0005

Virágvasárnapot ünnepeltek a nagyváradi székesegyházban

A püspöki palota kapuja előtt áldotta meg Böcskei László megyés püspök a virágvasárnapi barkákat, 2018. március 25-én. Urunk Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról, királyként való tiszteletéről emlékeztek meg a hívek, majd kezükben a megáldott barkákkal, a székesegyházba vonultak, liturgikus énekek kíséretében:

 

Jeruzsálem gyermeknépe pálmafáknak ágait hozván elébe ment az Úrnak, s kiáltotta hangos szóval: Hozsanna a magasságban. Jeruzsálem gyermeknépe leterítvén ruháit az útra, nagy szóval így kiáltott: Hozsanna Dávid Fiának, áldott, ki jő az Úr nevében.

 

A Szent Márk evangéliuma szerinti szenvedéstörténetet a székesegyház Szent László Kórusa énekelte, Kristófi János karnagy vezetésével.

 

Fodor József általános helynök prédikációjában a barka jelentőségéről beszélt, illetve ennek – a tájainkon tavasszal elsőként rügyező ágnak – üzenetéről: Krisztus igazi király, bár ez születésekor a jászolban sem nyilvánult meg, a hit mégis eltávolítja szemünkről azt a leplet, amely akadályozhat minket Krisztus igazi királyságának felismerésében.

 

Krisztus szenvedő király, – folytatta a szónok – hiszen vállalta értünk a szenvedést és kereszthalált, hogy megváltson bűneinkből. Ebből ered Jézus harmadik királyi tulandonsága, mégpedig az, hogy szerető király. Egész földi élete, tanítása, az Atyáról való tanúságtétele ezt bizonyítja.

 

Virágvasárnap a Nagyhét misztériumába vezeti be a hívő embert. Az előttünk álló szent háromnap lehetőséget nyújt a krisztusi mű – szenvedés, kínhalál és feldámadás – fölötti mélyebb elmélkedésre, hiszen ez Egyházunk liturgiájának csúcspontja.

 

KÉPEK  |  VIDEO