index123

Lelkinap volt a katolikus iskolában a szeretet jegyében

Nagyböjti lelki napot tartottak a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban 2018. március 23-án , amelyen a meghívottak − plébánosok, szerzetesek, lelkészek, hitoktatók és lelkes szülők − segítettek az iskola diákjainak az ünnepre való ráhangolódásban.

Az iskola életében hagyományosnak számító lelki nap mindig különleges ünnep, hiszen ilyenkor, megszakítva a hétköznapok rohanását, alkalom teremtődik a befele figyelésre, egymásra hangolódásra. Ezúttal a szállingózó hóesés kölcsönzött varázslatos hangulatot az eseménynek, és segített elcsendesedni, Jézusra figyelni. Az iskola sportcsarnokában megtartott reggeli szentmisén összegyűlt az iskola apraja-nagyja előkészítős kisdiáktól végzős tizenkettedikesig. Tóth Attila atyának, aki a szentbeszédet tartotta, sikerült minden gyermeket megszólítania közvetlen, fiatalokra hangolt modorával, az iskola kiskórusának előadásában felcsendülő ifjúsági énekek pedig igazi közösségi élménnyé tették az eseményt. Az atya arról beszélt, hogy a lelki nap a diákokért van, ezért arra kérte őket, hogy nyissák ki a lelküket, és engedjék, hogy Isten végtelen szeretete megérintse őket. Az együvé tartozás érzetét, a szeretet jelenvalóságát a Miatyánk elmondásakor egymásba kulcsolódó kezek is bizonyították. Krisztus szenvedéstörténetét azáltal is átérezhették a jelenlévők, hogy elhangzott Reményik Sándor Pilátus című verse egy tizedikes diáklány, Simon Tímea tolmácsolásában.

A mise után díjkiosztó következett: a katolikus hittanolimpia megyei szakaszának Szent László-s díjazottai vehették át oklevelüket, ajándékukat Konrád Katalin igazgatónőtől és Benedek Ramóna hitoktatótól. Köztük azokat a diákokat is megtapsolták a jelenlévők, akik képviselni fogják az iskolát és a megyét a tantárgyverseny országos szakaszán, amelyet áprilisban szerveznek meg Nagyváradon a Szent László Líceumban.

A misét követően a diákok tanítóik, osztályfőnökeik kíséretében az osztálytermekbe vonultak, ahol a meghívottak tartottak számukra foglalkozásokat. Volt osztály, ahol közös beszélgetéssel, volt, ahol énekléssel, másutt interaktív foglalkozással idézték fel a Passiót, a szeretet és szenvedés történetét.

A nap zárómomentumaként került sor a sportcsarnokban a keresztútra. A tizennégy stációt végigjárva a diákok megtapasztalták a keresztút misztériumát és üzenetét, amely által felidézhették Krisztus szenvedését. A nap végén Szabó Ervin spirituális atya, az iskola lelki vezetője megköszönte a papság tagjainak azt az útmutatást, amelyet nagyböjtre, nagyhétre és húsvétra adtak, a tanároknak és a diákoknak pedig azt a lelki nyitottságot, amelyet az isteni kegyelem iránt tanúsítottak.

 

Forrás: erdon.ro