dsc_0032

Megszentelték az olajokat a nagyváradi székesegyházban

Püspöki székhelyeken az egyház nagyheti liturgiájában, a csütörtöki napon két fontos mozzanat van: a krizmaszentelés, és az utolsó vacsoráról való megemlékező szentmise.

A nagyváradi székesegyházban 2018. március 29-én, 10.00 órakor kezdődött a szentmise, amelynek keretében Böcskei László megyés püspök az egyházmegye papságával együtt megszentelte a keresztelendők olaját, a betegek olaját és a krizmát. A jelenlevő papok megújították szentelési fogadalmukat.

 

A szentmise bevezetőjében a főpásztor hálaadásra buzdította a papokat, és a velük és értük sokat imádkozó híveket. Az eddigi nagyböjti szent időnek egyik kihívása volt a megújulás iránti vágy felébresztése – mondotta az egyházi vezető, majd így folytatta: ráébredhettünk arra, hogy nem mindig és nem mindenben felelünk meg Isten tervének. A szent háromnap amelynek küszöbéhez érkeztünk azt a kegyelmi időt jelentheti számunkra, amikor Isten tetteiből ismét kiolvashatjuk azt, hogy életünk küzdelmeiben nem vagyunk egyedül. Hogyha mi hűtlenek is vagyunk, Ő mégis hűséges marad hozzánk. Adjunk hálát ebben a szentmisében Isten ajándékaiért: mi papok a küldetés ajándékát köszönjük meg, híveinkkel együtt pedig azért adjunk hálát, mert kegyességével gyermekeivé fogadott minket az Isten.

 

Prédikációjában az egyházmegye elöljárója az isteni kiválasztottságról és a papi hivatás szépségéről, fontosságáról és a vele járó felelősségről beszélt. Az egyház liturgiájában a nagycsütörtöki olajszentelési misét a virágvasárnapi hozsannázás és az utolsó vacsoráról való megemlékezés, Krisztus szeretetjelének legnagyobb kifejezése zárja közre, nem véletlenül. Ilyenkor a papok vannak a központban, de nem  saját személyük miatt, hiszen ezzel nem mindig dicsekedhetnek, hanem a kiválasztottság miatt. Ez nem az ő érdemük, hanem Isten akarata szerinti kiválasztottság. Senki sem önmagáért lett pap, hanem Istenért és az Ő népének szolgálatáért. A papokat Isten kiemelte a szokásosból, és valami különlegesre hívta meg, különlegeset bízott rájuk. A szenteléskor tett három fogadalomról is beszélt a főpásztor, majd buzdította az oltár szolgáit: ezt a  nem mindig könnyű szolgálatot alázatossággal kell vállalni és teljesíteni. Köszönöm a szolgálatotokat, amelyet néha áldozatok árán tesztek. Legyen ez továbbra is örömetek forrása, Isten és az emberek szolgálatára – fejezte be beszédét Böcskei László püspök.

 

A szentmise végén a liturgikus előírásoknak megfelelően megszentelték az olajokat, amelyeket a székesegyház Jézus szentséges szívének kápolnájába vittek. Innen osztották szét a papoknak, hogy az év folyamán, a plébániákon történő szentségkiszolgáltatáshoz használják.

 

A szentmisén részt vettek a szerzetesek és szerzetesnők, valamint a Nagyváradi Szent László Teológiai Líceum felső tagozatos diákjai is, Konrád Katalin igazgató és több tanár kíséretében.

 

KÉPEK  |  VIDEO