dsc_0113

Húsvéti vigília és feltámadási öröm a székesegyházban

Húsvét vigíliája tűzszenteléssel kezdődött a nagyváradi Székesegyház előtt 2018. április 31-én, 21.00 órakor. Az ünnepi szentmisét, amelynek része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Böcskei László megyés püspök celebrálta.

 

Urunk győzött a halál felett, a feltámadását ünnepelte a keresztény világ. Húsvét vigíliája tűzszenteléssel kezdődött a nagyváradi Székesegyház előtt, majd ünnepélyesen bevitték a húsvéti gyertyát az egyházmegye főtemplomába, ahol elhangzott a húsvéti örömének.

 

Az igeliturgiában öt ószövetségi olvasmány által felidézték Isten jóságát, mellyel teremtett, kivezette népét az egyiptomi fogságból, és megígérte az újjáteremtést. Majd a jelenlevők az újszövetségi szentleckét és a húsvéti evangéliumot hallgatták meg, elmélyítve magukban Isten csodálatos tetteit.

 

 

Prédikációjában Pasca Szilárd kézdivásárhelyi diakónus úgy fogalmazott: a nagyböjti szent időben zarándokúton jártunk, melynek fontos mérföldkövéhez érkeztünk húsvét vigíliáján, ami nem csupán egy olyan állomáshely, amely bevilágítja a múlt történéseit, hanem iránymutató a jelenünkre és a jövőnkre nézve is. Sokat készültünk erre a magasztos ünnepre, miközben hosszú utat jártunk be, a most már távoli messzinek tűnő hamvazószerda óta. Úton voltunk és vagyunk, de nem magányosan, mert Jézust választottuk útitársul, a vele közös előrehaladásunk során pedig számos megpróbáltatásokkal kellett szembenéznünk, döntéshelyzetekbe kerültünk. Ott voltunk Jézussal a Jordán folyó partján, elkísértük a pusztába, követtük őt galileai zsinagógába, lepratelepekre és betegágyakhoz, eljutottunk a jeruzsálemi templomba, tanúi voltunk a meghurcoltatásának.

 

Rengeteg hitélménnyel, tapasztalattal gazdagodtunk, hogy eljussunk az üres sír bejáratáig, ahol szembesülünk azzal, hogy a sziklatömb el van görgetve, és a hiányzik Krisztus teste. Szeretnénk megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, racionális válaszokat keresünk a történtekre, miközben ezeket csak akkor találjuk meg, ha a hit fénye ragyogja be a lelkünket. Egyvalami lesz fontos számunkra: Krisztus feltámadt és köztünk van! A húsvét ugyanis a hitnek és a szeretetnek az ünnepe, így gyökeredzik bele a feltámadás művébe. Üzenete nem egy relikvia, vagy távoli eseményről szóló beszámoló, hanem máig érvényes valóság, mely bennünk és általunk válik élővé és hatékonnyá, hiszen Krisztus mindig az ő szeretetében hordozott bennünket, meghívott, és azt akarja, hogy ott legyünk, ahol ő van. A halászemberek közt, útban Emmaus felé, a kenyértörésben, a templomokban, a születéseknél, a hitvestársi kapcsolatokban, a munkahelyi küzdelmekben, az árvaházakban, a menedékhelyeken. Mindenhol, ahol a csüggedést felváltja a remény, a közömbösséget az együttérzés, ahol a szeretet az igazságtalanság ellen küzd, és egy új küldetés veszi kezdetét.

 

A homília után következett a vízszentelés szertatása és az ünneplők megújították keresztségi fogadásukat, majd az eucharisztia liturgiájával folytatódott a szentmise. A szentáldozás után elvégezték a Szent Sírnál a feltámadási szertartást, és körmenetet tartottak a székesegyház előtti téren.

 

Az ételszentelés előtt Böcskei László megyés püspök hangsúlyozta: ennek a szent éjszakának a legfontosabb üzenete, hogy megkerestük és megtaláltuk azt az utat, mely egymáshoz vezetett minket, hogy közben találkozhassunk Krisztussal azért, hogy békében, szeretetben, biztonságban, igazságosságban, egyenlőségben tudjunk élni, mert különben minden hiábavaló. Ő él, itt van köztünk, legyen meg bennünk tehát a kellő hit és nyitottság ahhoz, hogy találkozzunk és együtt legyünk vele, mert akkor van rá esély, hogy szebb, jobb és boldogabb legyen a világ.

 

Az ünnepi szentmisén Virgil Bercea görögkatolikus püspök és ferences szerzetesek is részt vettek. Közreműködött a Szent László Ének- és Zenekar.

 

FORRÁS: erdon.ro  |  KÉPEK

 

A HÚSVÉTVASÁRNAPI FELTÁMADÁS ÖRÖME

 

A húsvétvasárnapi főpapi szentmisét 2018. április 1-én, 11.00 órakor mutatta be Böcskei László megyés püspök. A székesegyház Szent László Kórusa és Zenekara tette ünnepélyesebbé a szent liturgiát, amely élő közvetítésben volt követhető az egyházmegye Youtube csatornáján, és amelynek felvételét itt lehet megtekinteni.

 

Bevezető gondolataként Böcskei László megyés püspök három igazságot emelt ki, melyek választ adnak földi létünk kérdéseire, és a 138. zsoltár kezdőénekében vannak megfogalmazva. „Feltámadtam, és veled vagyok”, vagyis életünkben jelen vannak Isten csodálatos tettei, „a kezedet rajtam nyugtatod” – azaz nem hagy bennünket, hiszen Isten közelsége végérvényesen megérintett minket, és „csodálatos a te tudásod”, miszerint a cselekvő Isten meg tud őrizni az örök élet felé vezető úton.

 

Homíliájában az egyházmegye főpásztora felidézte, hogy az 1980-as években egy amerikai oknyomozó újságíró, Lee Strobel tollából megjelent egy azóta sok kiadást megélt könyv, A Jézus dosszié, melynek szerzője eleinte erősen kételkedett abban, hogy tényleg hitelesek-e az evangéliumi beszámolók, illetve Jézus valóban az volt-e, akinek mondta magát. Több tudóssal, történésszel, pszichológussal, régésszel készített hosszú interjúkat, és ezek eredményeit úgy foglalta össze: tévedett, és beismeri azt, hogy Jézus valóban Isten fia, hiszen a tények és az adatok tömege egyértelműen erre a következtetésre juttatták őt.

 

 

A mai világ is sokszor lelki érzéketlenségben szenved, a nyitottság és a befogadóképesség hiányában- figyelmeztetett a megyés püspök. Magunkra összpontosítunk, ezért elszigetelt, magányos, szomorú emberekké válunk, holott a világ elég kellene lépnünk a húsvéti történettel. Nincs ugyanis helye a bezárkózásnak, az intimitásnak, a csupán magunk közt ünneplésnek akkor, amikor Isten szerető, szabadító akaratáról van szó. Keresztényként az a küldetésünk, hogy tanúskodjunk arról: Krisztus él, legyőzte a halált, köztünk van, és adjuk tovább másoknak is az öröm és a remény ezen üzenetét.

 

„Ne tétovázzunk, induljunk el idejében, lépjünk ki idejében életünk sokfajta sötétségéből. Mindenkinek megadatik az alkalmas pillanat amikor felismeri Őt, felismeri az igazságot, ennek feltétele azonban, hogy úton legyünk. Kilépve önmagunkból, új tapasztalatokkal gazdagodva és megújulva, engedjünk teret Istennek. Vegyük észre Isten törődését az életünkben, erről szól a húsvét”- nyomatékosította Böcskei László.

 

Forrás: erdon.ro  |  KÉPEK  |  VIDEO