hvet18_008

Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise Székelyhídon

A keresztény vallás legnagyobb ünnepe alkalmából szentmisét mutatnak be, istentiszteleteket tartanak ország szerte a történelmi keresztény egyházak; a templomokban Húsvét vasárnapján Krisztus feltámadásáról emlékeznek meg, az ünnep alkalmat kínál a megtisztulásra, valamint az élet győzelme a halál és bűn fölött való elmélkedésre is.

A borongós, esős idő ellenére megtelt Húsvétvasárnap, 2018. április 1-én a gyönyörűen feldíszített székelyhídi római katolikus templom, sokan állva kapcsolódtak be az Ozsváth József plébános által celebrált ünnepi szentmisébe.

A plébános prédikációjában kifejtette: Húsvétkor az emberiség üdvösségének születését hirdetjük. Jézus Krisztus, aki megtapasztalta a halált, megmutatta nekünk az új élet lehetőségét, és ezzel hitelesnek bizonyult, mert azonosulva velünk, nem a halált, hanem az igaz életet tűzte ki végső célpontul. A feltámadás hitelesíti előttünk mindazt, amire Ő tanított minket. Most azonban rajtunk a sor, hogy életünkkel, magatartásunkkal tanúskodjunk róla a világban. Húsvét nem csupán egy magasztos állapot vagy évenkénti felidézése Isten – az emberi logikát meghaladó – tetteinek, hanem arról szól, hogy Isten mennyire tudott ember lenni, megtestesülni, szenvedni és meghalni, majd vérző sebei ellenére nem a megsemmisülés útját választani, hanem az élet győzelmét hirdetni.

 

Megadja a találkozás lehetőségét, mely húsvét hajnalán a sírkert csendjében valósult meg először az emberiség történetében, és ahonnan származik az öröm és reménység, illetve ahol végérvényesen megfogalmazódott az a hit, mely az igazi életről szól.

Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök híveihez intézett üzenetét is tolmácsolta a plébános: Akik a húsvétot megelőző napokban figyelmesen követték a szentírási történeteket, észrevehették, hogy Jézus életének utolsó szakaszában vannak olyan jelenetek, amelyeknél szemlélőként vagyunk jelen, és vannak olyan jelenetek, amelyeknél megszólítottnak érezzük magunkat. Isten terve szerint az ember kerül a középpontba. A feltámadott Krisztust ünnepelve, a középpontban az ember áll, aki egy üres sír előtt találja magát, de nem futamodik meg, hanem ennek az ürességnek a hatására újra elindul, hogy megkeresse az igazságot! Mária Magdolna belenéz az üres sír sötétségébe és kezd megváltozni az élete. Észrevétlenül oldódik fel a szemet-szívet borító sötét fátyol, hogy meglássa az új valóságot. Jézus kereszthalála és feltámadása által: középpontba helyezte az embert és elindította egy új útra, az igazi élet útjára. Ezt kell nekünk ünnepelnünk húsvétkor.

 

Húsvét arról szól, hogy van kiút, és lehetséges a gyógyulás: de szükség van a húsvéti kisugárzásra bennünk és körülöttünk. Szükséges az, hogy ne a megszokott szinten közelítsük meg a valóságot, hanem magasabbra emelkedjünk és kiemelkedjünk ennek a világnak sokszor beteges vonzásából, amikor Isten tervét és akaratát is beengedjük emberi számításainkba. A húsvéti megújulás reménye erre a kisugárzó erőre épít, amelynek kezdeténél az élő Krisztus áll, aki a maga leereszkedésével a teremtés középpontjába emeli vissza az embert.

A szentmisét még ünnepélyesebbé tette az énekkar ünnepi szolgálata. Örvendetes tény, hogy rengeteg fiatal, gyermek és fiatal házaspár is részt vett a szentmisén. Sor került a Nagyváradon megrendezett hittanversenyen sikert elért székelyhídi fiatalok díjazására is.

A szentmise végén a plébános megköszönte a rengeteg segítséget, adományt, jelenlétet, imát a híveknek, áldott ünnepet kívánva mindenkinek.

 

Tatai István