dsc_0089

Regionális találkozó volt Nagyszalontán

A 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ebben az évben öt regionális találkozót tartanak a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében. A program keretében egy meghatározott szentírási tematikát dolgoznak fel a résztvevők, illetve ezzel kapcsolatos élményeiket osztják meg egymással, majd a közösen ünnepelt szentmisén és az azt követő szentségimádáson mélyítik el a Jézushoz való tartozás örömét és szépségét.

 

Az első találkozó 2018. április 12-én, csütörtökön zajlott Nagyszalontán. A helyi plébániatemplomban találkoztak 17.00 órakor a Mezőbikácsról, Tenkéről, Bélből, Bélfenyérről, Belényesről, Magyarcsékéről, Biharsályiból, Rézbányáról és Madarászról érkezett zarándokok, majd a Jézushoz való tartozás és a jézusi élet kapcsán tanúságtételeket, tapasztalatokat osztottak meg egymással. A beszélgetések moderátora Egeli József tenkei plébános volt, aki egy Szent Máté evangéliumából vett részlet alapján (Mt 5, 11-16) a Jézushoz való tartozás és a jézusi életről beszélt. Jézus szavai alapján, mi vagyunk már most a föld sója, és a világ világossága, nem pedig azzá kell válnunk – mondotta a moderátor, majd hozzátette: éppen ezért nagy a mi felelősségünk és küldetésünk. Egeli József ismertette a jelenlevő hívekkel a múlt század első felében ugyancsak Budapesten zajló Eucharisztikus Kongresszus részleteit, eseményeit, majd tanúságtételek is elhangzottak a résztvevők részéről, akik az Oltáriszentséggel való élő kapcsolatukról beszéltek.

 

Böcskei László megyés püspök mutatott be szentmisét 18.00 órakor, a jelenlevő papok koncelebrálásával. A bevezetőben a főpásztor kihangsúlyozta a regionális találkozók célját, és az Eucharisztikus Kongresszusra való készület fontosságát. Két dolgot fejeznek ki ezek a találkozók, mondotta az egyházmegye elöljárója. Az egyik az, hogy van nekünk egy olyan kincsünk, amit sokszor nem tudunk eléggé értékelni, és amit jobban szeretnénk megismerni a találkozók során, de életünk minden napján is. Az Oltáriszentségben jelen levő Úr Jézus Krisztus az a kimeríthetetlen forrás, amely mindig rendelkezésünkre áll, és amely útra kell tegyen bennünket, ha nem akarunk egy helyben megragadni, és azonosulni ezzel a világgal. Van nekünk miből merítenünk, van akihez fordulnunk, van akire támaszkodnunk, és ezért meg kell keressük, meg kell találnunk és meg kell ragadnunk a mi életünkben ezt a valakit, aki nem más mint az Úr Jézus Krisztus. Az Oltárisztenségben nem csak egy emléket hagyott ránk, nem is csak egy képet, hogy azt nézve gondoljunk rá, hanem egy olyan jelenléttel közelít meg bennünket, amely egészen közvetlen kapcsolathoz vezethet.

 

A másik dolog, amiért fontosak ezek a találkozók, a zárt ajtókhoz kötődik, amelyek mögé az apostolok rejtőztek félelmükben Jézus kereszthalálát követő időben. A Feltámadt mégis megjelenik nekik a zárt ajtók mögött. Mi is annyi zárt ajtót teremtünk magunkban és körülöttünk – mondotta Böcskei László püspök – de mindezek ellenére az Úr Jézus megtalál minket. Jó lenne, ha ezekről az ajtókról, kapukról, falakról, amelyek elzárnak Isten jóságától, ebben az évben le tudnánk mondani, és nyitni tudnánk Isten felé, hogy jobban lássuk és értékeljük Istennek a mi életünkben megnyilvánuló szeretetét, hiszen Ő annyi féle képen keres minket, közelít felénk.

 

Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános prédikációjában a szentmisében felolvasott evangéliumi rész alapján (Mt 8, 1-4), Jézus küldetéséről és a hitről beszélt. Jézus meggyógyít minket testi és lelki betegségeinkből, hogyha hisszük azt, hogy képes rá, kérjük ezt tőle, és hagyjuk, hogy megtegye. A test és a lélek egészsége szorosan összefügg, ezt már az ókorban felismerte az ember, ezt fejezi ki a latin mondás Mens sana in corpore sano (Ép testben ép lélek). Ezért Jézushoz kell fordulnunk gyógyulásért, aki a szentségek által meggyógyítja lelkünket, az Oltáriszentség tisztelete, és a benne való részesedés által táplál minket – bíztatott a szónok.

 

A szentmise végén szentségimádásban fejezte ki a klérus és a hívek az Oltáriszentségben jelen levő Jézushoz való szoros kapcsolódásukat.

A következő regionális találkozó június 14-én lesz, Szilágysomlyón. Akkor a helyi hívek mellett a berettyószéplaki, kárásztelki, krasznai, selymesilosvai, sülelmedi, szilágycsehi, zilahi, zsibói, királydaróci, tasnádi, tasnádszántói és az Ady Endre településről érkező zarándokok fognak részt venni.

 

KÉPEK  |  VIDEO