dsc_0015

Gondolatmorzsák a posztmodernről – könyvbemutató Nagyváradon

A nagyváradi Püspöki Palota dísztermében mutatták be 2018. április 13-án, 17.00 órakor Diósi Dávid új könyvét A te arcodat keresem, Uram – Puzzle-darabok posztmodern korunk istenkeresőiről/-nek címmel.

Egy személyes élmény megosztásával indította bevezető gondolatait Böcskei László megyés püspök, kifejezve azt, hogy nem egészen új a szerzővel való ismerettsége. Ezt a történetet azért elevenítette fel, mert a professzor egy olyan személyiség, aki tudja, hogy mikor kell jobban megnyomnia úgymond a gázpedált, de azért a könyvében arra is figyelmeztet: van idő, amikor lassítani kell, hogy normális tempóban tudjunk haladni kitűzött célunk felé. Úgy alkot, hogy törekszik megfelelni a mai kor kihívásainak, de közben a dolgok mélyére lát, tartja a helyes irányt.

 

Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató, a könyvbemutató moderátora, így jellemezte a szerzőt: Temesváron született, Gyulafehérváron él papként, liturgikát tanít, egyházzenei műveltséggel rendelkezik, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorál-teológiai Intézetének professzora, de ugyanakkor menedzser is, hiszen a fehérvári Papnevelő Intézet gazdasági igazgatója. Korábban sportolt – boxolt, – de most már természetesen csak szellemi téren űzi ezt a tevékenységet. Ez a kötet a harmadik a posztmodernségről szóló sorozatban, melyek darabjai ugyan együvé tartoznak, de mégse kell köztük szoros összefüggést keresni.

 

Aki pedig úgy veszi kezébe az idén megjelent, most Nagyváradon is bemutatott könyvet, hogy akkor most határozott választ kap arra, hogy mi a posztmodern, hol a helye ebben a katolilicizmusnak, vagy milyen irányba fog fejlődni, annak csalódnia kell. A kiadvány ugyanis inkább intelektuális elmélkedés, ahogy a szerző fogalmaz, “szellemi, lelki időpazarlás”, gondolatmorzsák fűzére. Nem kell, és nem is lehet úgy olvasni, mint egy regényt, hiszen a nagy elbeszélések ideje lejárt. Mintha az egyház párhuzamos pályára került volna a társadalommal, ezért inkább eredetiségre, frappánságra, életszerűségre van szükség, hogy Isten ajándéka, vagyis a kereső ember megtalálja a kiutat, a csendet, mely megteremti számunkra a bölcsességet.

 

Diósi Dávid arra hívta fel a figyelmet: a kiadvány két kisebb “testvére” 2012-ben és 2014-ben jelent meg. És hogy valójában kora középkor kutatóként hogyan jutott arra, hogy a posztmodernizmusról írjon? Kedveli a kihívásokat, és amikor tíz évvel ezelőtt elkezdett liturgikát oktatni, azt tapasztalta, hogy bár a tanítványai csak néhány évvel fiatalabbak nála, nehezen érti meg őket, teljesen másképp gondolkodnak. Egy osztályfőnöki órán ezért felmerült, hogy kéne egy szemináriumot szervezni a posztmodern korról, próbálják meg közösen körültáncolni ezt a kérdéskört.

 

A vitákkal tarkított eszmecsere gyümölcse lett a három kiadvány. Az első még visszafogottabbra sikerült, korunk vallásosságára és az esztétikára fókuszált, a másodikban arra terelődött a hangsúly, hogy párbeszédre van szükség még az egyházon belül is, a harmadik, szimbolikus elemekkel tűzdelt kötet pedig a korábbi elmélkedések eredményének csokorba foglalása, hogy aztán a különböző puzzledarabok beilleszkedjenek a nagy egészbe, mely nem más, mint az üdvtörténet.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPEK