szent_laszlo_zarandoklat_kep_meghivo_2018

Egyházmegyei Zarándoklati Nap

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség zarándoklatra hívja az egyházmegye híveit, papjait és különösképpen a fiatalokat, a bérmálkozásra készülőket 2018. április 29-én, Húsvét 5. Vasárnapján a nagyváradi székesegyházba, hiszen a helyi hagyomány szerint ezen a napon az egyházmegye alapítóját, Szent László királyt ünnepeljük. Egyházmegyénk legnagyobb ünnepének programja 10 órakor kezdődik a zarándokok fogadásával és az ünnepi ráhangolódással. […]

Harangáldás Micskén

2018. április 22-én, vasárnap a 12.00 órakor kezdődő szentmise keretében Kiss Albert főesperes-kanonok áldja meg a micskei római katolikus templom új harangját.

Tamás József segédpüspök aranymiséje

Hálát adva 50 év szolgálatáért 2018. április 21-én, szombaton 11.00 órakor a csíksomlyói kegytemplomban mutatja be aranymiséjét Tamás József gyulafehérvári segédpüspök. A szentmisén részt vesz Böcskei László megyés püspök is.

Regionális Ifjúsági Találkozó Nagyváradon

2018. április 20-22. között immár harmadik alkalommal szerveznek a nagyváradi Posticumban Regionális Ifjúsági Találkozót a taizéi lelkiség jegyében. A találkozó megnyitóján, pénteken 17.00 órakor részt vesz Böcskei László megyés püspök is.

Hivatások Hétvégéje

Húsvét negyedik vasárnapja elénk állítja a Jó Pásztor ikonját, aki ismeri juhait, nevükön szólítja, táplálja és vezeti őket. Ezen a vasárnapon, a Hivatások Világnapját ünnepeljük, papi- és szerzetesi hivatásokért imádkozunk és kérjük az aratás urát, hogy „küldjön munkásokat az aratásába” (Lk 10,2). 2018. április 20-22. közötta gyulafehérvári papnevelő intézet 21 növendéke a nagyváradi egyházmegye vendége […]