noszovetseg_kolozsvaron

Erdélyi Katolikus Nőszövetségek találkoztak Kolozsváron

Április 16–18. között Kolozsváron az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete (ERKNE) lelkigyakorlatos napjain 38 nőszövetség közel 130 tagja, illetve 20 lelkipásztor vett részt. A találkozót megtisztelte jelenlétével Jakubinyi György érsek is.

A találkozó mottója: „Aki hisz, soha nincs egyedül.” (XVI. Benedek pápa)

A lelkigyakorlaton szép számmal vettek részt a nagyváradi római katolikus egyházmegyéből, így a zilahi Árpádházi Szent Erzsébet Nőszövetség tagjai ft. Sövér István plébános vezetésével, Nagyváradról a várad-olaszi Szent Rita, valamint a várad-velencei Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőszövetség tagjai ft. Kiss Albert várad-olaszi plébános, kanonok vezetésével, a tasnádi Calcuttai Teréz Anya nőszövetség, valamint a margittai Árpádházi Szent Margit nőszövetség tagjai.

A lelkigyakorlatra érkezőket a rendező, kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség tagjai fogadták székhelyük dísztermében, majd a Szent Mihály templomban szentmisén vettek részt, melyet Kovács Sándor főesperes-plébános, elhunyt országos lelkivezető lelki üdvösségéért ajánlottak fel, a szentbeszédet ft. Veres Stelian plébániai kormányzó tartotta. A találkozó második napja a köszöntőkkel kezdődött: az egybegyűlteket Fábián Mária, az ERKNE elnöke üdvözölte, majd felolvasta a jelenlevő nőszövetségek névsorát. Ft. Veres Stelian, a Fórum ideiglenes lelki vezetője köszöntő beszédében kiemelte a nők szerepét, akiknek a tevékenysége befolyással van nemcsak a családra, hanem az egyházra és egész közösségünkre. Ferenc pápa is beszédeiben kihangsúlyozza a nők szerepét, mondván, hogy olyan az egyház nők nélkül, mint az apostoli testület Mária nélkül. Kiemelte a család szerepét társadalmunkban, mely érték és egyben boldogság is, korunkban, mely a pénz körül forog, a családnak ki kell állnia az idő próbáját és ebben nagy szerepe van az egyháznak, a papoknak és a nőknek. Példakép kell legyen az imádkozó család, mely az aktív egyházközséget jelenti.

A megnyitón fellépett a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia kar Szent Jeromos kórusa Márton Szabolcs kántor vezetésével. A lelkigyakorlaton résztvevők ft. dr. Darvas-Kozma József pápai káplán csíkszeredai esperes-plébános értekezését hallgatták meg. „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában” (Lukács 14, 22–24). Előadásában, az eucharisztiai kongresszusra – 2020 készülve, rövid történelmi áttekintést nyújtott a lakomáról, hogy mit jelentett a görög-római világban: symposion – közös ivás, luculluszi lakoma, a Szentírásban az agapé – bőséges ünnepi étkezés vendégekkel, ahol barátságok kötődnek. Jézus ünnepi lakomára hív mindenkit, a lakomában közösségben vagyunk Istennel. Dr. Fábián András Érvek és ellenérvek az eutanáziáról orvosi, pszichológiai és élettani adatok tükrében címmel tartott érdekes előadást.

A délutáni program keretében a résztvevők rövid sétát tettek Kolozsváron Mátyás király nyomában, majd Albert Júlia színművésznő „Látjátok feleim…” című irodalmi összeállítását tekintették meg a résztvevők. Az esti szentmisén a Szent Mihály templomban a szentbeszédet ft. dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébános tartotta, majd a Szent Cecilia Kórus és Zenekar koncertje következett melyet összeállított és vezényelt dr. Potyó István karnagy. Az előadásban elhangzott: Ruzitska György: Requiem című munkája in memoriam Ft. Kovács Sándor és Vincens Maschek: Missa Solemnis in Es.

A lelkigyakorlat harmadik napján a résztvevők meghallgatták Jakubinyi György érsek előadását: Aki hisz, soha nincs egyedül (XVI. Benedek pápa): ez a mondat XVI. Benedek pápa beiktatásán, 2015. április 15-én hangzott el, ezt tapasztalja minden ember, aki hisz. A hit Isten keresése, a teremtett világban felismerni a Teremtőt, a hit meggyőződés arról, amit nem látunk. Aki szívvel keresi az Urat, az meg is találja, hit nélkül nem lehet Isten előtt megjelenni. A keresztény hit az üdvösség. Imádkoznunk kell, hogy állhatatosak legyünk a hitben, voltak azok a gondolatok, melyeket megosztott a hallgatósággal az érsek.

Az együttlét szentmisével folytatódott a Szent Mihály templomban, a főcelebráns Jakubinyi György volt, majd a mise után a nőszövetségek elnökei az érsek jelenlétében és áldásával megújították fogadalmukat. A tanácskozás összegzéseképpen a lelkipásztorok megfogalmazták tanácsaikat, elhatározták, hogy felkérik ft. Veres Stelian plébániai kormányzót, hogy ideiglenesen, a választásokig fogadja el az országos lelkivezetői tisztséget, melyet a plébános tisztelettel elfogadott. Megállapodtak abban, hogy az őszi találkozót Brassóban rendezik meg.

 

Forrás: biharinaplo.ro