elsoaldozas_szekes_2018_4

Elsőáldozás volt a nagyváradi székesegyházban

Első alkalommal járult szentáldozáshoz a székesegyházban vasárnap, 2018. május 13-án, a 11.00 órakor bemutatott ünnepi szentmisén huszonkét gyermek. Felkészítésüket Fodor József általános helynök, a székesegyház plébánosa végezte.

A hagyományoknak megfelelően a kis menyasszonyoknak, illetve vőlegényeknek öltözött elsőáldozók szüleik, hozzátartozóik kíséretében a Kanonok sorról elindulva vonultak be a Székesegyházba, ahol többen közülük aktívan is közreműködtek az ünnepi szentmisén.

 

Bevezető gondolataiban Fodor József általános helynök arra hívta fel a figyelmet: minden egyházközség életében jelentős esemény a szép, tiszta lelkű, angyali tekintetet sugárzó gyermekek első áldozása, amikor a jelenlevők minden bizonnyal visszaemlékeznek arra, hogy hajdan ők is ugyanígy álltak az oltár előtt, hogy szívükbe fogadják az isteni Üdvözítőt.

 

A gyermekekhez intézett szavaiban a szónok azt a szentírási jelenetet idézte, miszerint Jézus az egyik nap végén, amikor egyedül maradt az apostolaival, mivel elfáradt, ledőlt lepihenni, és elaludt. Az édesanyák azonban nem tudták ezt, és jöttek hozzá a gyermekeikkel, hogy áldja meg őket. Ahogy közeledtek, egy kissé zajosak voltak, mire az apostolok rájuk szóltak: ne gyertek, és maradjatok csöndben, mert a Mester alszik. Jézus azonban felébredt, és miután megtudakolta, hogy mi van, azt mondta a tanítványoknak: ne küldjétek el őket, engedjétek hozzám jönni a gyermeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Jézus tehát az első áldozáskor a gyermekek lelkébe költözik, és azért ilyen hófehérek és tiszták, mint az angyalok és a szentek, hogy így fogadják Őt a kenyér színe alatt, a szentostyában.

 

A szülőkhöz szólva egy hasonlattal érzékeltette azt, hogy úgy hozták most a gyermekeiket a székesegyházba, ahogyan annak idején Mária és József elvitték bemutatni Jézust a jeruzsálemi templomba. Úgy fogalmazott: Jézus boldogan öleli most át a gyerekeket, és azon legyenek, hogy ebből az ölelésből soha se essenek ki. Mutassanak nekik példát, neveljék őket szépen, jóra, szeretetben.

 

Forrás: erdon.ro