dsc_0056

Böcskei László megyés püspök köszöntötte a Csíksomlyóra tartó zarándokokat

A nagyváradi központi vasútállomáson is megállt a Csíksomlyó felé igyekvő Boldogasszony zarándokvonat csütörtökön, 2018. május 17-én. A közel 900 zarándokot, illetve Varga Lajos váci segédpüspököt Böcskei László nagyváradi megyés püspök köszöntötte.

 

Megható pillanatokat élhettek át mindazok, akik dél tájban kilátogattak a nagyváradi vasútállomásra, ahol félórás késéssel megérkezett a 880 zarándokot Csíksomlyóra szállító Boldogasszony vonat. A csíksomlyói búcsúba tartó, 16 vagonos szerelvény csütörtök reggel a Budapest Nyugati pályaudvarról indult el, ahol a négynapos útra induló zarándokokat Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára búcsúztatta, és a zarándoklat lelki vezetője, Varga Lajos váci segédpüspök áldotta meg.

 


Nagyváradon körülbelül negyedórát állt a vonat: imák, egyházi énekek hangzottak el, illetve Varga Lajos váci segédpüspök és Böcskei László római katolikus megyés püspök köszöntötték egymást és az ünneplőket. Számos vonatablakból többek kihajoltak, integettek, magyar zászlókat lengettek a vonat érkezésekor és távozásakor.

Rövid beszédében Varga Lajos kiemelte: a római katolikus egy olyan egyház, mely a Föld minden népét magához hívja, és mindenki, aki részesült a keresztény szentségekben, az anyaszentegyház tagja. Minden liturgiában, hivatalos istentisztelet alkalmával megemlékeznek nemcsak azokról, akik meg vannak keresztelve, hanem minden jószándékú és jóakaratú emberről is, őket is magukhoz ölelik a megkeresztelkedettekkel együtt. Nagyváradon szintén nagy szeretettel köszöntenek mindenkit, minden jószándékú embert, valóban hittel elfogadva azt, hogy minden ember Isten gyermeke. „A Jóisten áldja meg mindannyijukat, bennünket is” – fogalmazott.

 

Böcskei László elsősorban a zarándokokhoz és azokhoz szólva, akik imáikkal kísérik őket ezen a szép úton, hangsúlyozta: örömmel köszönt mindenkit, akik a megújulás reményében ezekben a pünkösd előtti napokban Csíksomlyóra sietnek, hogy ott saját magukért, családjaikért, és az egész népünkért imádkozzanak. Ez az út Nagyváradon keresztül, az anyaország sok-sok sarkából, részéből, de még Erdélyből is elvezet a számunkra kedves kegyhelyre, és ez az út hasonlítható azokhoz, melyeken a hétköznapok folyamán is haladni, közlekedni szeretnénk biztonságosan és élményekkel gazdagodva, célravezetően, mely cél nem más, mint a boldogságunk és az igazi élet. A zarándoklat ugyanakkor nem egy könnyű vállalkozást vagy turizmust, hanem önmagunk felvállalását jelenti azért, hogy találkozzunk Istennel, és még ezt megelőzően egymással is.

 

Tudjuk azt is, hogy ezen az úton nem vagyunk egyedül, hiszen Váradon Szent László közelében érezhetjük magunkat, próbáljuk az ő oltalma alatt elérni célunkat, meríteni a kegyelmek forrásaiból, melyeket a Szűzanya közvetít számukra. Legyen tehát ez az út nemcsak egy zarándoklat, hanem az elköteleződés alkalma is, s ezzel mutassuk meg, hogy nyitottak vagyunk a Szentlélek előtt, s az ő sugallatait akarjuk követni, hogy hitünkben megerősödjünk – tanácsolta a főpásztor.

 

Forrás: erdon.ro    |    KÉPEK