bucus_szollos_2018

Búcsút ünnepeltek Várad-Szőllősön

Szentháromság vasárnapján, 2018. május 27-én templombúcsút ünnepelt a nagyvárad-szőllősi római katolikus egyházközség. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bakos Gábor várad-újvárosi segédlelkész volt.

Prédikációjában a szónok megjegyezte: Szentháromság vasárnapján az egyházközség születésnapját ünneplik, tesznek tanúságot arról, ami felülmúlja a rációt, az emberi gondolkodást olyannyira, hogy még a papoknak és a teológusoknak is nagy kihívást jelent, amikor a Szentháromságról kell beszéljenek.

Minden mű magán viseli alkotója egyéniségét, sajátos stílusát, és egy műtárgy sokkal több mint egy alkotás, nem lehet ezért egyszerűen egyenlőség jelet tenni mű és művész közé. A Teremtések könyvében azt olvashatjuk, hogy Isten megalkotta az embert, a saját képükre és hasonlatosságukra, így, hármas számban, és amikor a három férfi meglátogatta Ábrahámot, akkor is ott volt a hármas szám, a Szentháromság. Krisztus barátainak nevez bennünket, és barátsága jeléül megosztja velünk a Szentháromságot.

A Szentháromság egy Isten nevében vagyunk megkeresztelve, vagyunk meghívva ebbe a kommunióba, hogy részesei lehessünk az örök életnek. Isten szeretetének a kegyelme a legnagyobb kincs, amit minden ember ajándékba kap, és ezt kell nekünk felismernünk. Köszönjük meg Istennek, hogy egyszülött Fia révén nekünk is elárulta az igazi boldogság titkát, azt, hogy nem élhetünk szeretet nélkül. Hit és erkölcsi dolgokban ugyanis nincs kompromisszum. Kövessük Krisztust a magatartásunkkal, tanuljunk tőle irgalmasságot és megbocsátást, hiszen ahogy Szent Ágoston is írta: ha a szeretetet látod, látod a legszentebb Szentháromságot, és aki nem szeret, nem ismerheti meg Istent, mert Isten maga a szeretet.

A megfontolandó gondolatokért Pálos István kanonok, várad-szőllősi plébános fejezte ki háláját, megköszönve egyúttal Józsa Domokos kántor-orgonistának, valamint az aradi minorita templom Tankó László kántor vezette scholájának az egyházzenei szolgálatot.

 

Forrás: erdon.ro