fodor_tempfli_gyaszmise_2

Tempfli József elhunyt püspök lelki üdvéért mutattak be szentmisét

Fodor József általános helynök mutatott be szentmisét két éve elhunyt Tempfli József váradi római katolikus megyés püspök lelki üdvéért 2018. május 25-én a nagyváradi székesegyházban.

A szentmise celebránsa kérte Isten, hogy jutalmazza meg az elhunyt püspököt az örök élet boldogságával, és vezesse a szentek sorai közé.

Prédikációjában arról beszélt: Krisztus egykor meghívta apostolait, legyenek a tanítványai, és majd miután ő távozik látható alakban a Földről, közvetítsék az emberek felé mennyei tanításait, hirdessék a szeretet evangéliumát. Ez a meghívás a történelem folyamán kétezer éve állandóan, újra és újra megtörténik, megismétlődik, Isten meghívja a kiválasztottakat, hogy legyenek közvetlen munkatársai. Nem tudjuk, kikre néz az isteni tekintet, de hiszünk az atyai gondviselésben. Tempfli József megyés püspököt a főpapi szolgálattal tüntette ki, és ő méltó apostolutódként igyekezett jó pásztora lenni a rá bízott lelkeknek. Közvetlen modorával, szeretetével, jóságával mindenkit átkarolt, aki őhozzá fordult, senkit se utasított el, mindenkinek segített.

Vallásos családban nevelkedett, és még mielőtt papi pályára tért volna, az ateista rendszer mostoha körülményei közt is kitartott hűségesen a meggyőződése mellett. 1956 őszén kezdte el tanulmányait a gyulafehérvári teológiai főiskolán – a szónok 1957-ben ismerte őt meg -, és 1962 májusában szentelte pappá Isten szolgája Márton Áron.

Vannak, akik vakolókanállal, malterral és vannak, akik imádsággal építik az egyházat, és Tempfli Józsefre mindkét állítás igaz. Ahol megfordult, maradandó nyomokat hagyott maga után úgy, hogy nem csak a fellegekben járt, hanem a kisemberekhez is lehajolt. Felsorolni is sok épített örökség köszönhető neki, kegytárgyakat és műtárgyakat szerzett vissza, miközben lelkiismeretesen vezetett lelkigyakorlatokat, mutatott be szentmiséket, fáradhatatlanul odafigyelt a lelki dolgokra is – nyomatékosította a lelkipásztor.

A szentmise után a hívek imádkozhattak Tempfli József sírjánál, a székesegyház erre az alkalomra megnyitott kriptájában.

 

Forrás: erdon.ro