szmik_050

Megáldotta a főpásztor felújított hegyközszentmiklósi kápolnát

Böcskei László megyés püspök ünnepélyes szentmise keretében áldotta meg a teljesen felújított hegyközszentmiklósi katolikus kápolnát 2018. május 27-én. A javítási munkálatok február közepén kezdődtek el, Ozsváth József székelyhídi plébános vezetésével. A kivitelező cégnek néhány hónap alatt sikerült befejeznie a munkát. A kivitelezést Nagy Sándor kőműves mester csapata végezte. A templom búcsúját a jövőben pünkösd utáni hétfőn, Szűz Mária, az Egyház Anyjának emléknapján fogják tartani, mely ünnepet Ferenc pápa éppen ebben az évben rendelt el.

 

Elhanyagolt állapotára való tekintettel szükségesnek és sürgősnek bizonyult a teljes felújítás. Korábban, mivel hosszú időn át itt nem volt kápolna, a katolikus hívek Szentjobbra vagy Székelyhídra jártak misére. Hegyközszentmiklós a székelyhídi plébániának filiája.

 

Az 1910-es népszámlálás adatai szerint Hegyközszentmiklóson 1107 lakos élt, ebből 47 görög katolikusnak, 31 római katolikusnak vallotta magát, miközben a reformátusok száma elérte a 986-ot. Míg nem volt kápolna a faluban, a katolikus hívek az iskola egyik épületében gyűltek össze misére és imádságra, a rózsafüzér elmondására. Nagyobb ünnepeken Szentjobbra vagy Székelyhídra gyalogoltak. „A mi családunk átjárt Szentjobbra templomba, miután 1941-ben nagyapám, Oláh József áttért a római katolikus hitre – meséli Deák Eszter. – A nagymamám, Oláh Józsefné Horgos Rozália egyszer elment a kapucinus templomba Nagyváradra, ott kapott egy Mária-szobrot, amit nagy örömmel a hátizsákjában hozott haza a kápolna díszítésére.”

 

A helybeli római katolikus hívek úgy határoztak, hogy Hegyközszentmiklóson kápolnát vásárolnak temetkezési hellyel együtt, hogy legyen, ahol összegyűljenek közös imára. A kápolna épületét Örösi Gábor családjától vették meg 1956 körül. A vásárlásban összesen tizenkét család vett részt anyagilag, köztük volt a Berszán, a Baliga, a Csillag, a Deák, a Bartos, a Molnár, a Tímár és a Jánó család, a többiekre Deák Eszter már nem emlékezik.

 

A szentmise végén a plébános és a főpásztor – aki egy új tabernákulumot ajándékozott a közösségnek – megköszönték a hívek rengeteg segítségét, adományát, részvételét.

A festői környezetben, Hegyközszentmiklós határában fekvő felújított kápolna a kis közösség igazi ékkövévé vált.

 

Tatai István