img_1769

Elsőáldozás a szilágysomlyói Nagyboldogasszony templomban

A szilágysomlyói Nagyboldogasszony római katolikus plébániatemplomban 2018 június 3-án a vasárnapi szentmisén kilenc gyermek járult első alkalommal szentáldozáshoz. Az elsőáldozókat Kuglis Gábor Levente plébános készítette fel erre az alkalomra.

Az evangéliumokban többször visszatérő az a jelenet, amikor Jézus az ő tanításában nagy hangsúlyt fektet a gyermekekre. A szilágysomlyói kilenc elsőáldozó számára elérkezett a nagy nap, amikor a szentáldozásban találkozhattak Krisztussal.

Prédikációban Kuglis Gábor Levente plébános a következőket mondta a gyermekeknek: „Ma azért jöttetek a templomban, hogy Jézussal találkozzatok a szentáldozásban, azért, hogy ő áldja meg a ti szíveteket testével és vérével. Fogadjátok szeretettel, mert ez lesz az életetek legnagyobb áldása, s ebből fog élni majd a lelketek kegyelemben sokáig.”

 

A szónok a szülőkhöz is szólt, több gondolatot osztott meg velük. „Az Úr Jézus megmutatta nektek, hogyan kell gondolkozni gyermeketekről. Úgy kell nézni gyermekeitek életét, még a türelmetlenség, még a rosszaság perceiben is, hogy övék a mennyek országa. Övék a mennyek országával az emberi történelem. Övék a jövő és a fejlődés.”

Istennek legyen hála ezen gyermekekért. Mindnyájan kísérjük őket imáinkkal.

 

Józsa Nándor Lóránd