jezus_szive_1

Jézus Szentséges Szíve búcsút ünnepeltek a Nagyvárad-Olaszi templomban

Jézus Szentséges Szívének tiszteletére ünnepi búcsús szentmisét tartottak a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban 2018. június 8-án. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fodor József általános helynök volt.

 

Fiedler István egykori római katolikus megyés püspök szorgalmazására az 1930-as években lendült fel Jézus Szentséges Szívének tisztelete, a nagyváradi Barátok templomában azóta minden évben városközi engesztelő szentmisét tartanak.
Az idei ünnepi szentmise főcelebránsa a szentmise bevezetőjében arra hívta fel a figyelmet: 1675. június 16-án egy franciaországi zárdában, Alacoque Szent Margit vizitációs nővérnek, miközben szentségimádást végzett, Jézus megmutatta szeretettől lángoló szívét. Az emberektől szeretetet kért, mert amikor ő kitárta Szent Szívét a szeretetnek, az irgalmasságnak, a kegyelemnek, a megszentelődésnek és az üdvösségnek minden kincsével, cserébe hálátlanságot kapott, nagyok sok megvetést, ridegség, bántást. Azt kívánta: az őt ért sérelmek miatt engeszteljék, illetve az Úrnapja nyolcadát követő első pénteken külön ünnepet tartsanak Szent Szíve tiszteletére.

 

Prédikációjában a szónok hangsúlyozta: Jézus Szentséges Szívére úgy kell nézni, mint a szeretet evangéliumára. Ezt az evangéliumot olvasták, amikor a négy evangélista még el se kezdte megírni az evangéliumát, hiszen ők maguk is elismerték, hogy csak töredékét tudták megörökíteni a történteknek, gyenge és kicsi volt a tolluk az összes megírásához. Napjainkban is, amikor gyilkos gyűlölet söpör végig a világon, olvassuk sűrűn a szeretet evangéliumát, a Jézus szentséges vérével megírt könyvet. Felsorolni is hosszú, az évszázadok folyamán hányan és mekkora lángot vettek e tűzforrásból. Szüzek, vértanúk ennek a szeretetnek voltak élő, eleven, kinyújtott fáklyái. A lángja melegítsen bennünket is, amikor gondjaink, problémáink vannak, fénye világítsa és mutassa nekünk a helyes utat életünk minden napján – tanácsolta a szónok.

 

Az elhangzottakért, valamint az ünnep méltóságának megteremtésében való közreműködésükért Kiss Albert főesperes-kanonok, várad-olaszi plébános mondott köszönetet az érintetteknek. Engesztelő szentségimádással, illetve a Jézus Szíve litánia elimádkozásával ért véget az ünnepi szentmise, melyen a Kiss Géza kántor-karnagy vezette Bihari Sándor Kórus látta el az énekszolgálatot.

 

Forrás: erdon.ro