20180624_110542

Elsőáldozás a nagyváradi Szent József templomban

Keresztelő Szent János születésének ünnepén, vasárnap, 2018. június 24-én, a Szent József plébániatemplomban négy gyermek járult első alkalommal a szentáldozáshoz. Gyenge Béla plébános készítette fel a gyermekeket az Úrral való első szentségi találkozásra. A szentmise koncelebránsa Kóhr Balázs kanonok, a Szent József templom egykori plébánosa volt.

 

Prédikációjában a plébános kiemelte a Keresztelő Szent János születése körüli, és azt megelőző eseményeket, ahogyan az evangéliumokban olvassuk őket, és rávilágított a nap szentjének szerepére, amelyet az üdvösségtörténetben töltött be: az Üdvözítő előtt járt, egyengette az Ő úját. Ahogyan Keresztelő Jánosról kérdezgették a születésénél jelenlevők, hogy „mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilvánvaló, hogy az Úr van vele”, ugyanúgy mi is megkérdezhetjük, hogy mi lesz ezekből a most első alkalommal szentáldozáshoz járuló gyermekekből is, hiszen az Úr ott van velük is. Nekik is az a hivatásuk – akárcsak Keresztelő Jánosnak,– hogy az Úr hírnökei legyenek, hogy közel maradjanak Őhozzá. Ennek megvalósulásában nagy szerepük van a szülőknek, akik ha nem is küldik a gyermeket a templomba, esetleg ministrálni, legalább engedik, hogy ilyen téren is kibontakozzanak, mert nem elég gyermekeinknek életet adni, fel is kell nevelni, hitre is kell tanítani őket – nyomatékosította a szónok.

 

A szentmise végén az elsőáldozók hittanos társai verses-zenés előadással ajándékozták meg a nap ünnepeltjeit.