1_1

A nagyváradi Szent László menedékház búcsúját ünnepelték

A nagyváradi Szent László menedékház búcsúját ünnepelték 2018. június 26-án. A mise főcelebránsa Szőke Sándor CM, Katalin-telepi segédlelkész volt, szónoka Székely Antal, a Nagyvárad-Olaszi templom káplánja.

 

Az ünneplőket Szőke Sándor lazarista szerzetes, Katalin-telepi segédlelkész üdvözölte, aki arra hívta fel a figyelmet: amiatt gyűltek össze e különleges alkalmon, hogy Szent László dicsőségét énekeljék, hirdessék, megköszönve elsősorban azokat a kegyelmeket, melyekre megtanított, elvezetett minket, és továbbra is imádkozzanak azért, hogy kísérje életünk mindennapjait, szentként legyen pártfogónk és közbenjárónk a mennyben.

 

A szentmise szónoka, Székely Antal várad-olaszi segédlelkész azt mondta: megtisztelő számára és szívesen van a Szent László-kápolnában, mert olyan, mint egy kis ékszerdoboz. Különben is szereti a gótikus stílust, mivel egyszerű vonalai az égre mutatnak, letisztult formái elvezetnek bennünket egészen Istenig. Csúcsívei különböző pontokból indulnak a cél felé, hogy aztán az égi valóságban Isten szeretetében találkozzanak, csodálatos egységet alkotva. Tisztaság, egyszerűség, Istenre figyelő élet jellemezte az akkor élt emberek hitbeli meggyőződését is, és ez különböző szellemi tevékenységekben, kincsekben nyilvánult meg.

Szent László csodálatos személyisége volt a középkornak, Isten kegyelméből és a nép akaratából lett királlyá. Alakjában összefonódott az uralkodói vezető szerep és a lovagi eszmény. Tudatában volt annak: a hit átéléséhez az is hozzátartózik, hogy gyámolítja az elesetteket, hiszen Krisztus is ezt tette. Empátiával fordult ezért a rászorulók felé, védelmébe vette az üldözötteket, a bajba jutottakat, a szükségben szenvedőket. Nem úgy védelmezte keresztény hitét, mint egy múzeumi tárgyat, hanem gyakorolta is ezt, úgy élte át istengyermekiségét, hogy akárhányszor csak tehette, a Mindenhatóhoz fordult. Tisztában volt ugyanis azzal, hogy az Istenre fordított idő nem elpazarolt, és semmi sem lehetséges az ő segítsége nélkül. Szívvel-lélekkel átélte Istennel való kapcsolatát, mely mindannyiunk számára az életünk beteljesülése, csúcspontja kell legyen, Szent László király ebben is példát mutat nekünk – hangsúlyozta a szónok.

 

Az elhangzottakért, illetve mindazoknak, akik hozzájárultak az ünnep méltóságának megteremtéséhez, Kiss Albert főesperes-kanonok mondott köszönetet. Az énekszolgálatot Kiss Géza kántor-karnagy látta el, és a hívek elimádkozták a Jézus Szíve litániát is.

Az egykor Páli Szent Vince alapította rend által vezetett Szent László-menedékház 1900-ban épült Sztarill Ferenc tervei alapján, neogótikus stílusban. Napjainkban évente egyszer nyitják meg, védőszentje ünnepének előestéjén.

 

Forrás: erdon.ro