Szentmise a Vártemplomban

2018. július 15-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakora nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kóhr Balázs kanonok.

Bérmálás Baromlakán

2018. július 15-én, vasárnap 11.00 órakor Böcskei László megyés püspök  Baromlakán 24 szlovák fiatalnak szolgáltatja ki a keresztény nagykorúság szentségét. A fiatalok felkészítését Mercsák Antal plébános végezte.

Virrasztás a székesegyházban

A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére 2018. július 13-án, pénteken 20.00 órakorszentségimádást, 21.00 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban, azt követően pedig körmenetet a Püspöki Palota kertjében. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tóth Attila-Levente tasnádszántói plébános lesz.

Hittanári továbbképző Temesváron

A Bolyai Nyári Akadémia keretében 2018. július 9-14. között tartják a római katolikus hittanári továbbképzőt, melynek idén a Temesvári Római Katolikus Püspökség lesz a házigazdája. A képzések és foglalkozások mellett az erdélyi egyházmegyék hitoktatói szerdán a Nagybecskereki Egyházmegyébe látogatnak Boldog Bogdánffy Szilárd nyomán, csütörtökön pedig Máriaradnára zarándokolnak, ahol Böcskei László nagyváradi megyés püspök mutat be […]

Papok lelkigyakorlata Sólyomkőváron

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjainak egy csoportja 2018. július 9-13. között lelkigyakorlaton vesz részt a Bihar-megyei Sólyomkőváron. A hétfőn 18 órakor szentmisével kezdődő program moderátora dr. Kovács Zoltán irodaigazgató, az esztergom- budapesti főegyházmegye papja. A lelkigyakorlat pénteken reggel 8.00 órakor szentmisével ér véget.