dsc_0116

A nagyváradi székesegyház búcsúját ünnepelték

Augusztus 15. két szempontból is fontos a Nagyváradi Egyházmegye hívei számára, hiszen ezen a napon nem csak Szűz Mária Mennybevételének fő ünnepét ülik, hanem az egyházmegye fő templomának, a székesegyháznak búcsúját is ünnepelik egyben.

Az idei búcsút is, az elmúlt évek, sőt évtizedek hagyományát követve, három napos imádságos előkészület előzte meg.

 

Augusztus 12-én, vasárnap 19.00 órakor a székesegyház Szent Cecília kórusa Oláh Gabriella vezetésével, több meghívott művész közreműködésével, koncertet adott Ave Maria címmel, a Szűzanya tiszteletére. A triduum első két napján, augusztus 12-én és 13-án, a 18.00 órakor kezdődő szentmiséket Mihály Balázs érkeserűi plébános mutatta be, ugyancsak ő mondott szentbeszédet.

 

 

Kedden, augusztus 14-én, 19.15 órakor újra megszervezték a már hagyományos Mária-körmenetet a város utcáin, amely az egykori olaszi temetőtől a római katolikus székesegyház felé indult. Böcskei László és Virgil Bercea püspökök vezetésével a római- és görögkatolikus hívek imádsággal és énekkel köszöntötték a Mennybe Fölvett Szűzanyát, kérve az ő közbenjárását. 22.00 órakor szerenád és körmenet következett a Szűzanya tiszteletére, majd 24 órakor szentmisét mutattak be, amelynek főcelebránsa és szónoka Szabó Dénes nagyenyedi plébános volt.

 

Az ünnep napján, szerdán, 2018. augusztus 15-én a székesegyházban ünnepi miserend volt. Az ünnepi búcsús szentmisét 18.00 órakor Böcskei László megyés püspök mutatta be, míg a szentbeszédet Kovács József, szeged-csanádi általános helynök, a szegedi Szent Gellért Szeminárium rektora mondta.

 

A szónok kihangsúlyozta, hogy a szentmise végezetével, a templomból való hazamenéssel az ünnep nem ér véget. Az ünnepnek igenis volt egy kezdete, amikor a Szűzanya az isteni meghívásra igennel válaszolva méhébe fogadta az Üdvözítőt, de vége az még nincsen.

 

A Szűzanya testestől felvétetett a mennybe, valljuk mi keresztények, akik hiszünk nemcsak a lélek, hanem a test halhatatlanságában is. Ezt hirdette Szent Pál Athénben a pogányoknak, ezért gúnyolták ki és távoztak el. Hittek ugyan a lélek halhatatlanságában, de nem a testében is. Isten nem hagy befejezetlen munkát. Névre szólóan szeret bennünket, személyesen, nem csak közösségi szinten. Egy filmből vett idézettel: „Van-e annak az utcának értelme, amelyik nem a templomhoz vezet?”, hangsúlyozta a szónok, hogy a mi életünknek is csak akkor van értelme, ha a végső célhoz, az örök üdvösséghez vezet.

 

A gonosz próbálja az embert az ő útjára terelni, de nekünk mindig van védelmezőnk, Jézus, aki minket is magához akar emelni, ahogyan azt a Szűzanyával is tette. Mindig van lehetőség a változásra, a helyes irány megtalálására, mint az autókban használt GPS esetében, az útvonal újratervezésekor. Isten mindig türelmes, megadja a lehetőséget az újrakezdéshez. Ő úgy szeret minket, ahogy vagyunk, ahogy néven szólított minket és újra meg újra meghív a Vele való találkozásra. A mai ünnep nem egy befejeződésről szól, hanem egy végső cél felvázolásáról, a végső szeretetről, amelyre Isten folyton hív minket. A mai világ reklámja arra tanít, hogy vedd meg, használd, juss a boldogsághoz hamar, itt és most! Jézus ennek az ellenkezőjét hirdeti: az igazi boldogságot csak a végső cél elérésével szerezhetjük meg. Csak azt visszük magunkkal, amit másoknak ajándékoztunk életünkben. Az időnket kéri tőlünk az Úr, hogy embertársainknak ajándékozzuk. Az időből mindig kevés van, önmagunknak sem jut soha elég belőle. Csak akkor válok igazán emberré, ha odafordulok embertársamhoz, ha azt ajándékozom és is neki, amit az Úr nekem: a szeretetet. Ezekkel a buzdításokkal zárta beszédét a szónok.

 

A szentmise végén az egyházmegye főpásztora megköszönte a híveknek a jelenlétet és az imát, illetve mindazoknak a munkáját, akik hozzájárultak az ünnep szebbé tételéhez. Arra figyelmeztetett a főpásztor egy – a napokban bekövetkezett – tragédiára utalva, hogy életünk pilléreit tudatosan meg kell erősítenünk, nem erősödnek maguktól, nekünk is tennünk kell valamit ezért. Ebben lehet segítségünkre az értünk közbenjáró „igazság tükre”, mennyei Édesanyánk.

 

A búcsús szentmisét a székesegyház Szent László kórusa és zenekara tette ünnepélyesebbé zenei szolgálatával.

 

KÉPEK  |  VIDEO