Regionális Eucharisztikus Találkozó Érmihályfalván

Érmihályfalván szervezték meg 2018. augusztus 30-án a harmadik regionális találkozót, melynek célja a Budapesten 2020-ban megtartott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való méltó felkészülés.

 

A hívek már 16 óra után gyülekeztek a templomban, imádkozva hangolódtak a szentmisére. 17 órakor a különböző érmelléki településekről érkező hívek tanúságot tettek hitükről, az eucharisztikus Krisztussal való kapcsolatukról, tapasztalataikról.

 

Az egybegyűlteket Bogdán István helyi plébános köszöntötte, majd Ozsváth József székelyhídi plébános moderálta a különböző személyek tanúságtételeit, Isten áldását kérte az együttlétre. Felhívta a hívek figyelmét arra, hogy mindannyian Jézus rokonai vagyunk. Mária, Jézus anyja volt talán az egyetlen személy, aki teljesíteni tudta a Mennyei Atya akaratát, szent életet élt. Ha sikerül Krisztushoz kapcsolódnunk, akkor egymáshoz is sikerülni fog.

 

Vincze Katalin érmihályfalvi hívő volt az első tanúságtevő. Kihangsúlyozta, hogy egy ideig „langyos” vallásos életet élt, az élet megpróbáltatások sora elé állította, ekkor kezdett újra Isten felé fordulni a szentségek vétele által. Hittel, elfogadással sikerült a megpróbáltatásokat legyűrnie. A szenvedés által a test és a lélek is tisztulhat, a lelki fejlődésünk elősegítője lehet. A szentmise lelki táplálékunk, a templom pedig a megnyugvás helye.

 

Hajas Attila Monospetriből azt a kérdést tette fel, hogy mi a különbség találni és kapni között? Az elsőáldozásra való felkészítő vallásórák alkalmával a feladat Jézus megtalálása. Jézus szeretetét és Isten kegyelmét kell keresnünk.

 

A Székelyhídról érkező Mucza Irénke kiemelte, hogy mennyire fontos számára a Szentlélek ajándékainak kérése. Szeretettel és türelemmel élte hétköznapjait, Isten szeretetében minden a javunkra válik, mindennapi életünket Jézus jelenlétébe kell helyeznünk.

 

Székely Szabolcs beszédében a Krisztussal való találkozásról beszélt: az áldozás alkalmával tudunk beteljesedni. Figyelnünk kell arra, hogy minél többször és minél tisztább lélekkel tudjunk kapcsolatba kerülni Krisztussal.

 

A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatta be a jelenlevő papok koncelebrálásával. A szentmise bevezetőjében a főpásztor kiemelte, hogy mennyire fontosak ezek a tanúbizonyságok, hitünk szent titkáról beszélve, hitünkben megerősödhetünk, tudatosíthatjuk, hogy Isten dolgozik. Fontos a Jézussal való kapcsolat, a vele való találkozás. Keresnünk kell Istent, Ő nemcsak életünk szemlélője.

 

A mise szónoka Vakon Zsolt püspöki titkár volt. Homiliájában Zsolt atya a szomjúságról elmélkedett. Ha ürességet érzünk életünkben, azt jelenti, hogy lelkünk szomjazik az Istennel való kapcsolat iránt. Nemcsak a testnek, a léleknek is szüksége van táplálékra, mint ahogy legszentebb imánkba is bele van foglalva: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Ez a kenyér nemcsak testi, de lelki táplálék is kell, hogy legyen.

 

Jézus tanítását annyira kell komolyan vennünk, mint ahogy mindennapi feladatainkat: apák, anyák, testvérek, polgármesterek, munkások stb. vagyunk. Mi az, amit naponta át tudunk mi adni embertársainknak? Élő tabernákulummá kell válnunk.

Az evangéliumi példában a mustármagról olvashattunk, amely, még ha oly kicsi is, Isten ereje által képes nagy bokorrá növekedni. Bennünk is megtalálható ez a kicsi mag, ezt nevezhetnénk Isten tervének is. Az élet feladatok elé állít, amelyeket teljesítenünk kell. Így a kicsi mustármag egy nagy bokorrá nőhet.

 

A szentmise végén szentségimádásban fejezték ki az egybegyűltek az Oltáriszentségben jelenlevő Jézushoz való szoros kapcsolódásukat.

 

Lázár Tamás

 

KÉPEK