Új hittankönyvek jelentek meg magyar nyelven

Az idei tanévkezdésre három új hittankönyv kerül az iskolai vallásoktatásban részt vevő gyermekek asztalára. A tavaly megjelent V. osztályos után, ebben az évben az I. és II., valamint a VI. osztályos hittankönyvek újultak meg. Az elsős és másodikos tankönyv a 2013-as tanterv, míg a hatodikos (az ötödikeshez hasonlóan) a 2017-es, az egyházi év struktúrájához igazított tanterv alapján íródott. A tantervi kiírásoknak megfelelően és a katolikus egyház gyermek- és ifjúságpasztorációs szemléletével összhangban a tankönyvek a kompetenciaalapúság és az interdiszciplinaritás elvét tartják szem előtt, biblikus és liturgikus szempontokat követnek, mindezt úgy, hogy közben egészen pozitív isten-, ember- és egyházképet közvetítenek. A gyermekek egyéni és csoportos tevékenységét ösztönző, alternatív értékelési módszert sugalló tankönyvek a plébániai hitoktatáshoz is segítséget nyújthatnak.

A Szép Mónika, Csíki Beáta, György Noémi által írt első és második osztályos és az Ozsváth Judit, Nemes István és Benedek Ramóna által írt hatodikos tankönyvhöz digitális verzió is készült. A négy – főleg – magyar nyelvű egyházmegye több mint száz közreműködőjének köszönhetően a digitális könyveket hangulatos kisfilmek, értékes hanganyagok (énekek és versek) és interaktív feladatok színesítik. A tankönyvek képanyaga is a négy egyházmegye vallási és természeti kincseit és közösségi életét jeleníti meg.

A papír alapú tankönyvek elektronikus formában megtalálhatók az Oktatási Minisztérium honlapján, az alábbi tankönyvborítók képére kattintva megnyithatók, le is tölthetők. Az idén megjelent hittankönyvek digitális verziói is hamarosan ugyanezeken az internetes helyeken lesznek elérhetők.

 

     

oj