Az egyházmegye hitoktatóit fogadta a főpásztor

A Püspöki Palota dísztermében fogadta Böcskei László megyéspüspök az egyházmegye hitoktatóit, 2018. szeptember 5-én, 15.00 órakor. Szolgálatuk szépségére és fontosságára fektette a hangsúlyt beszédében a főpásztor, majd ünnepélyes keretek között adta át nekik az egyházi megbízását (missio canonica), hogy szolgálatukat az Egyház szándéka szerint végezzék.

 

A jelenlevő hitoktatókat és módszertanosokat Kiss Albert tanfelügyelő köszöntötte, majd imádságra hívta őket, emlékeztetve mindenkit arra, hogy minden cselekedetet az isteni áldásért való fordulás kell, hogy megelőzzön.

 

Böcskei László megyés püspök bátorító szavakat intézett a hitoktatókhoz. A Lélek erejével kell megragadnunk és behálóznunk a ránk bízottakat – mondta a főpásztor, majd folytatta: próbáljunk választ keresni és adni Isten szeretetére, erre tanítsuk az embereket, mint a mai nap szentje, Kalkuttai Terez anya tette. Amikor szeretettel és türelemmel közelítünk feladatunkhoz, amikor így készítünk minden lecketervet, amikor nem roskadunk el a néha sok program és tennivaló terhe alatt, akkor válaszolunk igazán Isten szeretetére.

 

Ezt a lelkületet és szemléletmódot vigyük magunkkal környezetünkbe. Szolgálatunkkal képviseljük a krisztusi másságot, akkor tudunk nevelni is, nem csak oktatni. Tegyük élményszerűvé a hittanórát! Ez sok munkát igényel. Régi diákok beszámolójából sokszor derült ki a múltban, hogy milyen sokat számított későbbi életük során az iskolai hitoktatás: igenis, volt értelme – nyomatékosította az egyházmegye elöljárója. A továbbiakban köszönetét fejezte ki a hitoktatók munkája iránt. Köszönöm mindenkinek, hogy ismét vállalták ezt a feladatot. Itt nem csak egy katedra betöltéséről van szó, hanem egy tudatos szolgálatról, amit az egyházban töltenek be.

 

Sokan áldozatok árán végzik ezt a szolgálatot, amely egy lehetőség, Isten ajándéka. Gondoljunk azokra az időkre, amikor nem is mertünk álmodni arról, hogy valaha pap vagy hitoktató újra bemehet az iskolába hittant oktatni, Istenről beszélni. Biztosítom a hitoktatókat, hogy továbbra is próbálunk mindent megtenni, hogy munkájukban ne érezzek magukat elhagyva, egyedül. Biztosítunk továbbképzési, kikapcsolódási lehetőségeket, munkánk örömének a megosztási lehetőségét. Gyermekeink, fiataljaink ne csak ismereteket halmozzanak, hanem nevelődjenek is egyben a keresztény szellemben, az iskolai és plébániai hitoktatás által – ezzel a felszólítással zárta beszédét Böcskei László.

 

Benedek Ramóna módszertanos hitoktató beszámol a továbbképzési lehetőségekről, zarándoklatokról, a pedagógiai modulok megszerzési lehetőségeiről, illetve bemutatta az újonnan megjelent és megrendelhető elsős, másodikos, ötödikes és hatodikos hittankönyveket.

 

A találkozó végén a főpásztor az új iskolai évre szóló egyházi megbízást adta át a hitoktatóknak.

 

KÉPEK