Templombúcsúk az egyházmegyében

2018. szeptember 16-án, vasárnap tartják a tasnádi plébániatemplom búcsúját. A 12.00 órakor kezdődő szentmise szónoka Giosanu Leonard nagyvárad-olaszi segédlelkész. A köröstarjáni plébániatemplom búcsús szentmiséje 12.00 órakor kezdődik, szónoka Fügedy Antal Levente, mezőbikácsi plébános. Mihály Balázs tasnádszántói plébános lesz a krasznai plébániatemplom búcsújának főcelebránsa és szónoka. Az ünnepi szentmise 13.00 órakor kezdődik.

Templombúcsú Kárásztelken

2018. szeptember 15-én, szombaton tartják a kárásztelki templom búcsúját. A 11.00 órakor kezdődő szentmise szónoka Vass Csaba CM, lazarista szerzetes.

Szentségimádás Hegyközcsatárban

Szeptember harmadik vasárnapján, 2018. szeptember 16-án Hegyközcsatárban és a premontrei széktemplomban lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

Szentmise a Vártemplomban

2018. szeptember 16-án, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Rajna József főesperes-kanonok.

Forráspont – ifjúsági eucharisztikus nap

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága Forráspont címmel ifjúsági eucharisztikus napot szervez Budapesten, 2018. szeptember 15-én, szombaton 15-30 év közötti fiataloknak.  Az eseményen részt vesznek a nagyváradi egyházmegye fiataljai is.

Magyar iskolák országos tanévnyitója Nagyváradon

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatok csaljátok meg.“ (Jk 1, 22) Magyar pedagógusok, diákok, szülők együtt köszöntik az új tanévet a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén, amelyet 2018. szeptember 15-én, szombaton 11.00 órától tartanak a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök.

Szentmise a Popuri-dombon

2018. szeptember 14-én, pénteken, Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén 16.00 órakor a Berettyószéplakhoz tartozó Popuri-dombon állított keresztútnál mutatnak be szentmisét a környékbeli szlovákok. A szentmise főcelebránsa és szónoka Anton Tyrol, a szepesi egyházmegye (Szlovákia) általános helynöke.

Virrasztás a székesegyházban

A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére 2018. szeptember 12-én, szerdán 19 órakor szentségimádást, 20 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban, azt követően pedig körmenetet a Püspöki Palota kertjében. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pék Sándor nagyvárad-újvárosi esperes-plébános lesz.