Böcskei László megyéspüspök buzdítása a népszavazáson való részvételre

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Híveim!

 

Mindannyian anyától születtünk és kevés kivétellel abban az áldásban lehetett részünk, hogy szerető családi fészekben nevelkedhettünk. Tudjuk, mit jelent az édesanya ölelő karja, az édesapa munkától kérges, óvó keze, néha szigorú tekintete. A családban kaptuk meg a mindennapi kenyérrel együtt az éltető lelki táplálékot, a megpróbáltatások legyőzéséhez szükséges védelmet. Éppen ezért az elmúlt időszakban a Koalíció a családért ernyőszervezet irányításával sokat próbáltunk tenni családjaink védelmében. Hitünket nemcsak szűk családi körben, a templomok vagy csendes szobánk falai között kell megélnünk, hanem konkrét tettekkel is, különösen olyan kérdésekben, melyek meghatározzák mindennapi életünket, kapcsolatainkat, és fontosak nemcsak egyéni, de közösségi szempontból is. Ilyen kérdés a házasság és a család. A román szenátus szeptember 11-én megszavazta azt az alkotmánymódosító törvényjavaslatot, amely egy férfi és egy nő szabad elhatározással létrehozott házasságaként határozza meg a családot. Az alkotmánymódosításhoz vizont még egy érvényes és eredményes népszavazásra is szükség van, amelyet 2018. október 6-án és 7-én tartanak országszerte. Közös jövőnk iránti felelősségünk tudatában hangsúlyosan kérem a Főtisztelendő Paptestvéreimet és Kedves Híveimet, szavazatukkal támogassák ezt a kezdeményezést, Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének az alábbiak szerint történő módosítását: „A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását.” Támogatásukban bízva Isten bőséges áldását kérem közösségeink, családjaink, mindannyiunk életére!

 

Nagyvárad, 2018. szeptember 18.

 

Böcskei László megyéspüspök