Nagyváradiak a Sajtóapostolok Országos Találkozóján

A plébániák, egyházmegyék, szerzetesközösségek kommunikációját segítő hivatásos vagy önkéntes munkatársai évről-évre találkoznak, hogy megismerjék egymást, tapasztalatokat cseréljenek és szakmai képzésben vegyenek részt. A MAKÚSZ és a Magyar Kurír által a ciszterci nővérek érdi Regina Mundi Apátságában 2018. október 3. és 5. között szervezett idei találkozóra, amely a 17. volt, a Nagyváradi Egyházmegye munkatársai is meghívást kaptak.

Olyan elkötelezett emberek gyűltek össze a ciszterci nővérek Regina Mundi Apátságában, akik több éve, vagy akár évtizede írják, szerkesztik plébániájuk, egyházmegyéjük honlapját, újságát, illetve vesznek részt sajtóreferensként, munkatársként egyházmegyéjük, szerzetesrendjük kommunikációs feladataiban. A nagyváradi résztvevők számára ez volt az elő alkalom, hogy részt vehettek, éppen ezért minden az újdonság erejével hatott rájuk.

Résztvevők jöttek Magyarország különböző egyházmegyéiből, és nagy számban érkeztek a határon túlról is, Erdélyből és a Vajdaságból. A vendégek között volt Szikora József, a MAKÚSZ elnöke, Szőcs Csaba, a Verbum Kiadó igazgatója, Karácson Tibor, az erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója. Kuzmányi István, a Magyar Kurír/Új Ember igazgató-főszerkesztője szervezőként és előadóként volt jelen.

 

Különleges hely a ciszterci nővérek Érdliget fölé magasodó monostora. A domb tetejére épült templom és főépület körül nagy, igényesen megművelt kert, szétszórva több vendégház. A nővérek egész évben az elcsendesedés lehetőségét kínálják itt a lelkigyakorlatozóknak. Ezúttal is a rájuk jellemző szolgáló és szerető szívvel biztosították a tartalmas együttlét hátterét.

 

Gazdag program várta a sajtóapostolokat. Két előadó – Kuzmányi István az egyházi, Szőnyi Szilárd, a jezsuita média és kommunikációs iroda koordinátora a világi média – a fake news (álhír) mai térhódításáról beszélt. Ahhoz adtak szempontokat, hogyan ismerhetők fel az életünket irányítani akaró álhírek. A Magyar Kurír főszerkesztője előadását Ferenc pápa a tömegtájékoztatás 52. világnapjára kiadott üzenetére építette. Baranyai Béla, az Új Ember vezető szerkesztője az interjúkészítés rejtelmeibe tartott bevezetést személyes gyakorlatából vett példák segítségével.

 

Dobszay Benedek ferences provinciális és Varga Mónika, a Ferences Sajtóközpont munkatársa bemutatták a rend kommunikációs stratégiáját, a sajtóközpont működését.

 

Erdő Péter bíboros, prímás fórumra hívta a sajtóapostolokat. Ahhoz adott útmutatást, miben számít az Egyház a sajtóapostolok munkájára. Kiemelte a katolikus szakmai szervezetek összefogásának fontosságát, ahogy ez a MAKÚSZ égisze és a 72 Tanítvány Mozgalom keretében megvalósul, mely lassan áfogja az egész társadalmat: egyes szakmák, hivatások katolikus jellegű szervezetei közös programokban saját hivatásukból, szakmájukból fakadó kérdések megoldásán dolgoznak keresztény, katolikus szellemben.

Alábbiakban a nagyváradi résztvevők beszámolója olvasható.

 

Rendben voltunk

 

A fenti cím tudom, hogy manapság nem sajtó-kompatibilis, mégis vállalom. Vállalom, mert nem féligazság, sőt… kétszeresen igaz. Igaz, mert a Ciszterci Rend érdi apátságában olyan közösséget éltünk meg, ahol mindenki egy hajóban evez – a sajtóapostolok hajójában – ami napjainkban igen ritka, pedig ez így van rendben.

Magamat inkább sajtómunkásnak nevezném, hiszen ez nyomdászmesterségemre is utal, de bízom abban, hogy kellő tudással és tapasztalattal idővel a sajtóapostolok sorába léphetek. Az apostolkodás felelősség, hiszen az egyház szolgálatát, az Örömhír közvetítését jelenti. Ezt Kuzmányi István Ferenc pápa szavaival érzékeltette: „Aki informál, az formál”. Mintegy mottóként tért vissza a Szentatya üzenete az előadások során, akár az álhír veszélyeiről, akár az interjúkészítés módszeréről gondolkodtunk.

Ma a szakmaiság nevében szakmai torzítások történnek, de a katolikus sajtóban nyíltan ki lehet mondani az igazságot – hívta fel a figyelmet Erdő Péter bíboros, prímás. Meglátása szerint ma jobban jelentkezik a Szentlélek. Buzdításában arra hívott, hogy az egységet, a Krisztushoz való hűséget közvetítsük, mindezt úgy, hogy ismerni kell az egyház tanítását. Ugyancsak a lélekben és tudásban való gyarapodás fontosságáról – mint az egyház megújulásának útjáról – elmélkedett szentbeszédében Dobszay Benedek ferences tartományfőnök. Szőcs Csaba atya a személyesség, szakmaiság és szolgálat hármasának fontosságát emelte ki.

Számomra ez a három nap a tanulás, tapasztalatcsere és bátorítás ideje volt. Az előadások során kikristályosodtak a sajtómunkások számára legfontosabb üzenetek. Nem elég az elhivatottság, megfelelő tudással kell párosuljon. A világiak munkájára szükség van úgy, hogy a sok zaj és hamisság között kell megtalálni az utat. A sajtómunkások a hírek őrei, az egyházi sajtó munkásai az Örömhír őrei és közvetítői, ez a feladatunk és ez a felelősségünk. A mi erősségünk és vezérfonalunk maga az Evangélium. Ha erre építjük életünket, szolgálatunkat, kapcsolatainkat, bátran bízhatunk abban, hogy rendben leszünk.

Hálával, köszönettel tartozom a szervezőknek: a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének és a Magyar Kurírnak, személyesen Kuzmányi István igazgató-főszerkesztőnek és munkatársainak. Köszönöm a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek, hogy részese lehettem a találkozónak. Isten fizesse a Regina Mundi Apátság ciszterci nővéreinek szolgálatát, vendégszeretetét! Köszönet mindenért! „Uram, tégy minket békéd eszközévé!”

Voiticsek Ilona

 

Szakszerűnek lenni a vallásos kommunikációban

 

Idén 17. alkalommal került megszervezésre Érden a Sajtóapostolok Országos Találkozója. Számomra ez volt az első alkalom, amikor ilyen programon részt vettem. Több alkalommal önkéntesként tudósítottam cikkek megírása által a plébániánkon megszervezett eseményekről. Tettem mindezt szaktudás és szakszerűség hiányában. A mostani találkozón több olyan előadást hallgattam meg, ahol konkrétan tudást szereztem, hogy miképp kell az ilyen tudósításokat szakszerűen megírni. Külön érdekesség volt számomra, amikor összefoglaló képet kaptam az egyre gyakoribb álhírek világáról, amik sajnos az Egyház életét is sokszor megnehezítik.  Legnagyobb meglepetés számomra azonban Erdő Péter bíboros úr előadása volt. Ilyen magas rangú egyházi személyt ennyire tisztán és nyíltan fogalmazni és beszélni még nem halottam. Külön örülök annak, hogy nyugodtan olyan témákhoz is mert hozzányúlni, amiről nem biztos hogy más szívesen beszélt volna. Mindent szakértelemmel és az egészre való rávilágítással magyarázott el. Általában mikor az ember jó környezetben jól érzi magát azt tapasztalja, hogy az idő gyorsan elrepül. Ez így volt az én esetemben is. Nagyon jól éreztem magam, mert sok jó ember társaságát élvezhettem, illetve sikerült szellemileg is tanulnom új dolgokat, aminek nagyon örülök. Bízom és reménykedem abban, hogy jövő évben ismét részt vehetek a 18-ik Sajtóapostolok találkozóján.

Józsa Nándor Lóránd

 

Együtt a közös célért

 

Szeptember 3. és 5. között lehetőségünk nyílt részt venni a Sajtóapostolok Országos Találkozóján, amit idén 17. alkalommal szerveztek meg Érden.

A szakmai előadások és közös beszélgetések legkiemelkedőbb tulajdonsága az alázat volt. Mind az előadók, mind a résztvevők őszintén, barátsággal, egymás segítésének a céljából érkeztek.  Az eseményen a történelmi Magyarország sajtóapostolai megismerhették egymást és bátorítást nyertek a további munkájukhoz.

Erdő Péter bíboros előadása felhívta a résztvevők figyelmét, hogy milyen fontos az egyházi sajtó munkája, hiszen sokszor a papság is a sajtóból értesül egy-egy eseményről.

A szellemi felkészítőn túl, a résztvevők egyöntetűen úgy érezték, hogy lelkigyakorlaton is részt vesznek. A ciszerci nővérek Regina Mundi apátsága Érden remek helyszínnek bizonyult. A résztvevőket is megérintette a hely szépsége, a nővérek alázata és kedvessége.  A közös szentmisék pedig az egész programot megkoronázták.

Lázár Tamás

 

Fotó: Magyar Kurír, Voiticsek Ilona