Történeti konferencia Vitéz János humanista püspökről

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség egy másfél évtizedes hagyománnyal rendelkező sorozatot folytatva, az előző évekhez hasonlóan idén is történelmi konferenciát szervezett 2018. október 13-án, a nagyváradi vár fejedelmi palotájában, melynek központi témája Vitéz János egykori nagyváradi püspök, későbbi esztergomi érsek és Mátyás király kapcsolata és életműve volt.

 

A Mátyás király emlékévben, az „Itt szállt meg Phoebus is, hűtlen honához…” mottóval megszervezett történelmi konferencia számára kiválasztott új helyszín nem volt véletlen, ugyanis, amint Böcskei László megyés püspök – Fodor József általános helynök szavaira hivatkozva – a konferenciát bevezető beszédében mondta, ott található a Nagyváradi Egyházmegye bölcsője. Az ilyen jellegű konferenciák célja – nagyjainkra való emlékezés mellett – az, hogy az általuk képviselt és alkotott értékeket közvetítsük, és példájukból tanuljunk.

 

A konferencián elhangzott előadásokat emléktábla avatása vezette be, amelyet a vártemplomban tartottak. A Nobilitas Egyesület jóvoltából készült – a tanuló ifjú Mátyást, és a tanító Vitéz János püspököt ábrázoló – emléktábla visszakerült eredeti helyére, miután a korábbi felújítási munkálatok megkövetelték az ideiglenes eltávolítását.

 

Fodor József általános helynök, nagyprépost ünnepi beszédében a konferencia témájául szolgáló püspök, Vitéz János nagyváradi kötődéseiről beszélt. A Szent László Teológiai Líceum diákjainak zenés momentuma tette ünnepélyesebbé az esemény első részét.

 

A rendezvény második része már a fejedelmi palota egyik hangulatos előadótermében zajlott, ahol a szóban forgó kor szakavatott kutatói tartották meg a népes hallgatóság előtt előadásaikat. Lupescu Radu a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója, a Hunyadi család történetének kutatója Egy család felemelkedésének szimbóluma: Vajdahunyad vára címmel tartott előadást. Körmendy Kinga az MTA Akadémiai Könyvtárának munkatársa, egyik szakavatott ismerője a hányattatott sorsú egykori váradi könyvtárnak. Vitéz János könyvtára és a studium sorsa Magyarországon címet viselő előadásában a korabeli írásbeliséget vizsgálta.

 

Kovács András művészettörténész Mátyás király 16-17. századi kultuszát elevenítette fel. A mátyás-kultusz még nem alakult ki a király életében, inkább a Mohács veszteség következtében kelt életre.

 

Ez az esemény és annak következményei szülték meg az a nosztalgikus emlékezést, mely a török okozta pusztításokat szembeállította a Mátyás jelentette stabilitással, jóléttel, nyugalommal. Mátyás kultusza nem csak a krónikák lapjaiban, hanem épületek feliratain is terjedt.

 

Az előadások elhangzása után Böcskei László megyés püspök köszönetet mondott az előadóknak és a jelenlévőknek. Örömének adott hangot, hogy szép számban érdeklődtek az egyháztörténelem iránt.

A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatta.

 

KÉPEK  |  VIDEO