Millió gyermek békeimájához csatlakoztak a Szent László iskola diákjai

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye már több éve csatlakozik a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjainak részvételével az évente megszervezett „Egymillió gyermek együtt imádkozik az egységért és a békéért” elnevezésű imalánchoz, melynek során a világ minden táján egy időben, helyi 9 órakor, együtt imádkoznak a gyermekek.

 

Az imaláncba való bekapcsolódás oka az a meggyőződés, hogy az ártatlan gyermekek imája valóban képes megteremteni a békét a szívekben, a családban, a közösségekben, a nemzetekben és a nemzetek között, ahogyan azt saját szavaikkal is kifejtették a megkérdezettek.

 

Az ima olyan érték, amelyet meg kell őrizzen a fiatalság mindenképpen. Az ima által az Istennel tudunk egy mélységes kapcsolatot kialakítani. Ez olyan, mintha egy párbeszédet folytatnánk. Nagyon sok erőszak van napjainkban a családokban, és úgy érzem, hogy a mi imánk, a gyermekek imája tud ezen változtatni, meg tudja hozni a családokban a békét.

Majoros András, diák

 

Az, hogy több millió gyermek imádkozik ebben az órában világszerte, hogy béke legyen a világban – de nem csak ebben az órában, hiszen gyakorlatilag ez egész napra kiterjed, ha figyelembe vesszük a különböző időzónákat – ennek nagy ereje van. Tiszta szívű gyermekek imádkoznak azért, hogy az ember és az Isten közötti békét megteremthessük, olyanok, akik önmaguktól szeretik a Jóistent, mindenféle befolyás nélkül. Egy szép alkalom ez, amikor megteremtjük a lehetőséget arra, hogy a Szent László Iskola minden egyes diákja – óvodától az érettségire készülőkig – egy időben imádkozhassanak, bár különböző helyszíneken. Mi pedagógusok az iskola fejlődéséért imádkozunk, hogy az itt tanuló gyermekek és szüleik békességben és boldogságban éljék mindennapi életüket.

Konrád Katalin, iskolaigazgató

 

Nagyon sok országban ma is háború dúl, nagy szükség van a békére ebben a rohanó világban. Egy pillanatra oda kellene figyelni Istenre, legalább egy tized rózsafűzért el lehet mondani mindennap a békéért, és akkor már jobb lenne a világ.

Hirka Dániel, diák

 

Fontos a közösségben való imádkozás, mert így a közösségünket tudjuk fejleszteni, közösségünkbe tudjuk hozni Istent. Jómagam is szeretem, ha békességben élünk, és ha minden gyermek csak egy mondatot is hozzátesz az imához, vagy elmondja a Mi Atyákat, Üdvöz légy-et, ez által máris jobb lesz a világunk.

Konrád Botond, diák

 

Én azért imádkozom, hogy a mennybe jussak, és békét teremtsek, mert a béke barátságot, tiszteletet és megértést jelent.

Hasas Beatrix, diák

 

A kereszténység egy nagy család, bárhol is éljenek a gyermekek és a felnőttek, és aki kereszténynek vallja magát, az egy családba tartozik. Mint ennek a családnak a tagjai, imádkozunk azokért a gyermekekért, akik esetleg olyan területeken élnek, ahol nem lelnek békére, háborús övezetekben. Ugyanakkor a szívünkben való békéért is imádkozunk, a lelki nyugalomért. Szent Pio atya mondta, hogy el sem tudjuk képzelni, mennyire megváltozna a világ, ha egymillió gyermek imádkozna a békéért. Mi csatlakozunk ehhez az egymillió gyermekhez, a Boldogságos Szűz Mária oltalmát kérjük, hogy a Béke Királynője teremtsen békét a világban és a szívünkben is.

Szabó Ervin, spirituális

 

A 2005-ben, Venezuelában született kezdeményezés célja, hogy a gyermekekben elültessék a vágyat, hogy imádkozzanak emberekért, családokért, országokért, s az egész világ egységéért és békéjéért. Szent II. János Pál pápa a béke imádságaként a rózsafüzért ajánlotta.

Csütörtökön, 2018. október 18-án a líceum V–XII. osztályai a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban gyűltek össze imára, miközben az alsó tagozatosok az iskola kápolnájában vettek részt, de az óvodások is kérték Szűz Máriának, a Béke Királynőjének közbenjárását.

 

Szabó Ervin, a tanintézet spirituálisa, nagyvárad-olaszi plébános elcsendesedésre intette a templomban összegyűlt többszáz diákot és pedagógust, majd Böcskei László megyés püspök hívta őket imára ezekkel a szavakkal: ez egy jelentős tett, hiszen sokan a világban arra vágyunk, hogy békében éljünk, s a vágy szülte a kezdeményezést, hogy imával próbáljuk megteremteni a békét.

 

Vannak, akik tárgyalásokat folytatnak a békéért, mások fegyverrel harcolnak érte – a mi fegyverünk pedig a rózsafüzér, ezzel megyünk Isten elé, elmondva neki azt is, mennyire fontos az, amit értünk tett. A főpásztor azt kérte a jelenlévőktől, hogy engedjék át magukat az imának, hogy meghallják Isten üzenetét, majd bevezető imával kezdte el a rózsafüzért, melyhez mindenki csatlakozott.

 

A liturgikus zenei szolgálatot az iskola kórusa látta el Konrád Ildikó zenetanár vezetésével és Mosoni Erika román szakos tanár közreműködésével.

 

KÉPEK  |  VIDEO