Hittanosok zarándokoltak a radnai Szűzanyához

“Nyíljon ki szívetekben az öröm virág, zengjétek, hogy hallja meg az egész világ. Édesanyánk, hozzád jöttünk, lángadozva, mert szeretünk, ó Szűz Mária, hogy köszöntsünk, úgy, mint egykor az Úr angyala.”

A nagyváradi egyházmegyében hagyománnyá vált, hogy minden év októberében az Egyházmegyei Katekétikai Központ jutalomzarándoklatot szervez a megyei és az országos hittanolimpián szép eredményt elért diákok számára.   Böcskei László megyés püspök áldásával indultak a zarándokok Máriaradnára 2018. október 20-án reggel. Kiss Albert egyházmegyei főtanfelügyelő, valamint Antal Tünde, Benedek Ramóna, Bokor János, Kötting Ilona és Meleg Beáta hitoktatók kísérték el a diákokat a zarándoklatra, amelyre a rózsafüzér imával és Mária-énekekkel hangolódtak rá.

 

A kegytemplomban a Nagyváradi Egyházmegye főpásztora celebrálta a szentmisét, ismertetve a kegyhely történetét és még élményszerűbbé téve a szentbeszédet gyerekkori élményeivel, amelyek a radnai búcsújáráshoz kapcsolódtak. Ezt követően a ferences kolostorban működő múzeum gazdag tárlatának megtekintésére került sor, amely betekintést engedett az elmúlt évszázadok szellemi és lelki kincseibe, amelyek arról tanúskodnak, hogy az emberek számára mindig fontos volt a kegyelem igazi forrásából erőt meríteni a hit megéléséhez. A diákok élménybeszámolói hűen tükrözik a máriaradnai kegyhely különleges voltát.  

 

„A mai napon megismertük a máriaradnai kegyhely történetét, a Szűzanya csodatetteit. Böcskei László püspök úr a szetnmisén arra biztatott bennünket, hogy tartsunk ki, közvetítsük és gyakoroljuk a keresztény hitet.”

P. Annamária

 

„A kegytemplom és a múzeum látogatása során egy érdekes gondolat ötlött fel bennem. A templomban, a templom falán és a múzeumban nagyon sok katicabogarat találtunk… a hideg elől menedéket kerestek. A radnai templom számunkra is mentsvár, ahová visszavonulhatunk a világ zajától, hogy megpihenjünk a Szűzanyánál.”

Sz. Gabriella

 

„A múzeumban található rajzok, képek, festmények gyönyörűek voltak, megihlettek.”

T. Alexandra

 

„Máriaradna egy gyönyörű hely. Fáradtan, de lelkileg gazdagon térek haza Érmihályfalvára. A Szűzanya oltalmazza egyházmegyémet, családomat és engem is egész életemben!”

G. Bianka-Timea

 

„Első alkalommal voltam Máriaradnán. Ez egy csodálatos hely, elképesztő múlttal. Szűz Mária segítsége nélkül nem lenne ilyen szép hely.”

O. Kinga

 

„Nagyon jól éreztem magam, örülök, hogy a barátaimmal együtt zarándokolhattam Radnára, ahol lelkileg feltöltődtem.”

F. Zsombor

 

„Nekem nagyon tetszett a mai zarándoklat, nagyon sok érdekes dolgot láttam és hallottam.”

E. Denisz

 

„Köszönöm, hogy eljöhettem erre a zarándoklatra. Csodálatos a radnai bazilika, öröm volt résztvenni a szentmisén. Felejthetetlen élmény marad számomra.”

R. Dóra

 

„A magyar nép nagyon szerencsés, hogy a Szűzanya ily módon védelmezi őket.”

E. Endre

 

„Köszönöm, hogy eljutthattam erre a csodálatos helyre. Nagyon jól éreztem magam, felemelő érzés volt a Szűzanyánál imádkozni. Megfogott Máriaradna története és az itt történt csodák.”

A. Antónia

 

„Nagyon szép élmény volt számomra ez a zarándoklat, ahol lelkileg feltöltődtem a Szűzanya segítségével.”

D. Tibor

 

„Számomra a legszebb élmény a szentmise volt, melyen mindnyájan résztvettünk…nagyon meghitt hangulatú volt.”

C. Ábel

 

„Amikor megpillantottuk Rudnay Sándor esztergomi érsek szívét, mindenki meg volt lepődve, hogy milyen nagy. (A főpásztor végrendeletében azt kérte, hogy halála után a szívét a radnai Szent Szűz közelébe helyezzék örök nyugalomra). Biztos vagyok benne, hogy az ő szíve a hittől és a szeretettől volt ekkora. Mi szombaton elhagytuk Máriaradnát, de imáinkban minden nap, szüntelenül visszatérünk a Szűzanyához. Ezen a napon, azok a zarándokok, akik megnyitották szívüket a jó Isten előtt, lelkiekben növekedtek.”

B. Adrienn

 

„Máriaradna számomra azt üzeni, hogy a Szűzanyára jóban-rosszban számíthatunk, mert mindig mellettünk áll. Ez a csodálatos kegyhely tele van kegyelemmel és mindenki boldog, békés szívvel tér haza innen.”

C. Anamaria

 

 

Benedek Ramóna