Székely orgonista zárta a Váradszöllősi Zenei Estek októberi sorozatát

A Váradszöllősi Zenei Estek idei koncertsorozatának záróhangversenyét hallgathatta meg 2018. október 28-án, vasárnap este 19.00 órától az a nagyon szép számban összegyűlt közönség, aki épülni és gazdagodni jött el, Kozma Zsombor gyergyószárhegyi előadóművész játékát hallgatva. Kozma Zsombor a zeneművészet különböző szegmenseit gazdagítva a népzene aktív művelésétől a tanításon át az orgona és a könnyebb zenei műfajajok magas interpretálásával fejt ki igen sokrétű tevékenységet.

Az orgonaesten elhangzó (késő)romantikus illetőleg 20. századi szerzők műveiből kaptunk ízelítőt, felvonultatva az (akkor) uralkodó stílusirányzatok pompás (hang) színgazdagságát.

Elsőként a nagyon híres C. Franck tanítvány – Charles Tournemire (1870-1939) francia zeneszerző, aki 1898 és 1939 között volt a párizsi Szent Klotild bazilika orgonistája – Maurice Duruflé ( 1902-1986) által lejegyzett – Te Deum imrovizációja csendült fel. A mű témájául szolgáló a Te Deum (Téged Isten Dicsérünk!) az Egyház legrégibb, egyben legszebb magasztaló hálaadó éneke, amely megközelítőleg a IV. században keletkezhetett. A gregorián egyedülálló éneklő szépségét éppúgy megtaláljuk mint a romantikus eszközöket használó gazdag modulációs elemeket, merész harmóniákat.

A francia hagyományt folytatva a kortárs Louis Victor Jules Vierne (1870-1937) – zeneszerző, orgonaművész, a párizsi Notre-Dame orgonistája – Berceuse (Altatódal) című bensőséges műve hangzott el a 24 Pièces en styles libre Op. 31. (24 darab szabad stílusban) gyűjteményből.

Üde kontrasztként hatott a nagy német romantikus zeneszerző Johannes Brahms (1833-1897) alkotóperiódusának kései szakaszából származó egyedülálló, bensőséges szépségű Choralvorspiel und Fuge über „O Traurigkeit, o Herzelied” műve. A korál dallama (szerzője ismeretlen) egy Würzburgi énekeskönyvből származik (1628), szövegének a szerzője egy bizonyos Johann von Rist (1641) aki a János evangélium 19,42 fejezetére támaszkodva fogalmazza meg versbe szedett parafrázisát: „Ó szomorúság, szívfájdalom,hát nem panaszkodásra méltó? Isten egyszülött Fiának Szent Teste a sírba tétetik” Brahms, aki vonzódott a régi korok és mesterek alkotásaihoz, egyfajta hódolatként is felfogható a nagy J.S. Bach zenéje illetve passióinak tisztelete előtt.

A 20. századi magyar zenei élet igen jeles képviselője, világszerte gyakran játszott, gazdag életművet hagyó Hidas Frigyes (1928-2007) – az 1956-ban írt három tételes Orgonaszonátájának második tételét hallhattuk mely a Bölcsődal címet viseli.

A 20. századi magyar kitérő után folytatásként a belga származású, francia romantikus orgonazene legnagyobb képviselőjétől, Liszt Ferenc által a „párizsi Bach-nak nevezett” César Franck (1822-1890) egy bizonyos Augusta Holmèsnak dedikált III. a-moll Korál monumentális műve csendült fel. Frank művészete pályája utolsó szakaszában teljesedett ki, legszebb műveit, amelyeket Wagner inspirálta gazdag harmóniák, újszerű struktúrák és nemes líraiság jellemez, élete utolsó éveiben alkotta.

A sokunk számára ismeretlen Ausztrál származású Brit Orgonista – Sir George Thalben-Ball (1896-1987) legismertebb orgona kompozíciója az Elégia orgonára hangzott el, melyet Diána hercegnő temetésén játszodtak. Ez a darab valójában először egy improvizáció volt melyet a BBC rádió rögzített majd ezek alapján többszöri kérés után jegyzett le a szerző.

Az orgonaest záródarabjaként, a külföldi ösztöndíjjal Párizsban Olivier Messiaennel tanult William Hugh Albright (1944-1998) amerikai zeneszerző, zongorista és orgonaművész Sweet sixteenths, concert rag for organ című művét hallhattuk. Műveiben tonális és az atonalis rendszereket egyaránt felfedezhetünk.

William nagy érdeklődést tanúsított a ragtime zene iránt melyben a sajátos ritmusok és a visszatérő részek friss, könnyed és újszerű hatásait jelenítette meg a fent említett műben.

A koncert végén a hallgatóság kitörő tapssal köszönte meg Kozma Zsombor magas szintű előadását melyet az előadó Pietro Alessandro Yon (1886-1943) „Humoresque L’organo primitivo” – Toccata for Flute című művével köszönt meg.

 

Mindenekelőtt hálát adunk a mindenható Istennek, hogy erőt lehetőséget és kitartást adott, hogy az idén is megszervezhettük ezt a zenei „misszióként” szolgáló koncertsorozatot. Köszönet a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek, Böcskei László megyés püspök pozitív hozzáállásáért és támogatásáért, Vakon Zsolt püspöki titkárnak a plakátok és programlapok terén nyújtott segítségéért, valamint Pálos István helyi plébánosnak, a sorozat gördülékeny kivitelezésében nyújtott mindennemű támogatásáért. Köszönet a sajtónak: Bihari Napló, Mária Rádió. További támogatók: Szent László plébánia, Nagyvárad-Olaszi plébánia, Szent József plébánia, Várad hegyfoki Premontrei Apátság, valamint a magukat megnevezni nem kívánó magánszemélyek. Isten fizesse mindenkinek sokszorosan mindazt, amivel valamilyen formában hozzájárult az űgy megvalósulásához. Soli Deo gloria!

 

Józsa Domokos